Mandaty według grup politycznych - 1999-2004 Polska - Ustępujący Parlament

Wykres słupkowy

Łącznie Mandaty

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

 • PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
 • PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim
 • ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform
 • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
 • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
 • UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
 • EDD - Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności
 • NI - Niezrzeszeni

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Liczba mandatów
PPE-DE 13
PSE 27
UEN 4
NI 10

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

 • PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
 • PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim
 • ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform
 • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
 • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
 • UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
 • EDD - Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności
 • NI - Niezrzeszeni

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Źródło: Parlament Europejski

Podział partii krajowych i grup politycznych - 1999-2004 Polska - Ustępujący Parlament

Rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Partie krajowe
PPE-DE
PSE
ELDR
GUE/NGL
Verts/ALE
UEN
EDD
NI
Mandaty
SLD 22
PO 5
PSL 5
PiS 4
SO 4
LPR 3
SDPL 3
UP 2
Blok Senat 1
PBL 1
PLD 1
RKN 1
RS AWS 1
SKL 1
13 27 0 0 0 4 0 10 54

Partie krajowe

 • SLD - Sojusz Lewicy Demokratycznej
 • PO - Platforma Obywatelska
 • PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe
 • PiS - Prawo i Sprawiedliwość
 • SO - Samoobrona
 • LPR - Liga Polskich Rodzin
 • SDPL - Socjaldemokracja Polska
 • UP - Unia Pracy
 • Blok Senat - Blok Senat
 • PBL - Polski Blok Ludowy
 • PLD - Partia Ludowo-Demokratyczna
 • RKN - Ruch Katolicko-Narodowy
 • RS AWS - Ruch Społeczny Akcja Wyborcza Solidarność
 • SKL - Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

 • PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
 • PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim
 • ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform
 • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
 • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
 • UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
 • EDD - Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności
 • NI - Niezrzeszeni

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Liczba mandatów
PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim 27
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej 22
UP Unia Pracy 2
SDPL Socjaldemokracja Polska 3
PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów 13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PO Platforma Obywatelska 5
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 5
Blok Senat Blok Senat 1
SKL Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe 1
RS AWS Ruch Społeczny Akcja Wyborcza Solidarność 1
UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PiS Prawo i Sprawiedliwość 4
NI - Niezrzeszeni 10
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
SO Samoobrona 4
LPR Liga Polskich Rodzin 3
PLD Partia Ludowo-Demokratyczna 1
PBL Polski Blok Ludowy 1
RKN Ruch Katolicko-Narodowy 1

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Źródło: Parlament Europejski