Platser per politisk grupp - 2014-2019 Nederländerna - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • ENF - Gruppen Nationernas och friheternas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 5
S&D 3
ECR 2
ALDE 7
GUE/NGL 3
Gröna/EFA 2
ENF 4

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • ENF - Gruppen Nationernas och friheternas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2014-2019 Nederländerna - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EPP
S&D
ECR
ALDE
GUE/NGL
Gröna/EFA
EFDD
ENF
NI
Platser
CDA 5
D66 4
PVV 4
PvdA 3
VVD 3
GL 2
SP 2
CU 1
PvdD 1
SGP 1
5 3 2 7 3 2 0 4 0 26

Nationella partier

 • CDA - Christen-Democratisch Appèl
 • D66 - Democraten 66
 • PVV - Partij voor de Vrijheid
 • PvdA - Partij van de Arbeid
 • VVD - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
 • GL - Groenlinks
 • SP - Socialistische Partij
 • CU - ChristenUnie
 • PvdD - Partij voor de Dieren
 • SGP - Staatkundig Gereformeerde Partij

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • ENF - Gruppen Nationernas och friheternas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 7
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 3
D66 Democraten 66 4
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
CDA Christen-Democratisch Appèl 5
ENF - Gruppen Nationernas och friheternas Europa 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PVV Partij voor de Vrijheid 4
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PvdA Partij van de Arbeid 3
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PvdD Partij voor de Dieren 1
SP Socialistische Partij 2
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
CU ChristenUnie 1
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij 1
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
GL Groenlinks 2

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet