Platser per politisk grupp - 2004-2009 Nederländerna - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP-ED 7
PSE 7
ALDE 5
Verts/ALE 4
GUE/NGL 2
IND/DEM 2

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2004-2009 Nederländerna - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EPP-ED
PSE
ALDE
UEN
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
NI
Platser
CDA 7
PvdA 7
VVD 4
CU-SGP 2
GL 2
SP 2
D 66 1
ET 1
Ind 1
7 7 5 0 4 2 2 0 27

Nationella partier

 • CDA - Christen Democratisch Appèl
 • PvdA - Partij van de Arbeid (Europese Sociaaldemocraten)
 • VVD - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
 • CU-SGP - Christen Unie - Staatkundig Gereformeerde Partij
 • GL - Groenlinks
 • SP - Socialistische Partij
 • D 66 - Demokraten 66
 • ET - Europa Transparant
 • Ind - Independent

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 7
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
CDA Christen Democratisch Appèl 7
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 7
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PvdA Partij van de Arbeid (Europese Sociaaldemocraten) 7
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
D 66 Demokraten 66 1
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
GL Groenlinks 2
ET Europa Transparant 1
Ind Independent 1
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SP Socialistische Partij 2
IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
CU-SGP Christen Unie - Staatkundig Gereformeerde Partij 2

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet