Platser per politisk grupp - 2009-2014 Nederländerna - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 5
S&D 3
ALDE 6
Gröna/EFA 3
ECR 1
GUE/NGL 2
EFD 1
NI 5

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2009-2014 Nederländerna - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EPP
S&D
ALDE
Gröna/EFA
ECR
GUE/NGL
EFD
NI
Platser
CDA 5
D66 3
GroenLinks 3
PVV 3
PvdA 3
VVD 3
Ind 2
Artikel 50 1
ChristenUnie 1
SGP 1
SP 1
5 3 6 3 1 2 1 5 26

Nationella partier

 • CDA - Christen Democratisch Appèl
 • D66 - Demokraten 66
 • GroenLinks - Groenlinks
 • PVV - Partij voor de Vrijheid
 • PvdA - Partij van de Arbeid (Europese Sociaaldemocraten)
 • VVD - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
 • Ind - Independent
 • Artikel 50 - Artikel 50
 • ChristenUnie - ChristenUnie
 • SGP - Staatkundig Gereformeerde Partij
 • SP - Socialistische Partij

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 3
D66 Demokraten 66 3
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
CDA Christen Democratisch Appèl 5
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PvdA Partij van de Arbeid (Europese Sociaaldemocraten) 3
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
GroenLinks Groenlinks 3
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SP Socialistische Partij 1
Ind Independent 1
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
ChristenUnie ChristenUnie 1
EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij 1
NI - Grupplösa 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Ind Independent 1
PVV Partij voor de Vrijheid 3
Artikel 50 Artikel 50 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet