Resultat per nationellt parti - 2014-2019 Nederländerna - Slutliga resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • D66 - Democraten 66
 • CDA - Christen-Democratisch Appèl
 • PVV - Partij voor de Vrijheid
 • VVD - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
 • SP - Socialistische Partij
 • PvdA - Partij van de Arbeid
 • COALITION CU - SGP - ChristenUnie - Staatkundig Gereformeerde Partij
 • GL - Groenlinks
 • PVDD - Partij voor de Dieren
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
D66 - Democraten 66 15,48 %
CDA - Christen-Democratisch Appèl 15,18 %
PVV - Partij voor de Vrijheid 13,32 %
VVD - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 12,02 %
SP - Socialistische Partij 9,60 %
PvdA - Partij van de Arbeid 9,40 %
COALITION CU - SGP - ChristenUnie - Staatkundig Gereformeerde Partij 7,67 %
GL - Groenlinks 6,98 %
PVDD - Partij voor de Dieren 4,21 %
Övriga partier - Övriga partier 6,14 %

Källa: Europaparlamentet

Platser per politisk grupp - 2014-2019 Nederländerna - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 5
S&D 3
ECR 2
ALDE 7
GUE/NGL 3
Gröna/EFA 2
NI 4

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2014-2019 Nederländerna - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
ECR
ALDE
GUE/NGL
Gröna/EFA
EFDD
NI
Platser
CDA 15,18 % 5
D66 15,48 % 4
PVV 13,32 % 4
VVD 12,02 % 3
PvdA 9,40 % 3
SP 9,60 % 2
COALITION CU - SGP 7,67 % 2
GL 6,98 % 2
PVDD 4,21 % 1
Övriga partier 6,14 % 0
100,00 % 5 3 2 7 3 2 0 4 26

Nationella partier

 • CDA - Christen-Democratisch Appèl
 • D66 - Democraten 66
 • PVV - Partij voor de Vrijheid
 • VVD - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
 • PvdA - Partij van de Arbeid
 • SP - Socialistische Partij
 • COALITION CU - SGP - ChristenUnie - Staatkundig Gereformeerde Partij
 • GL - Groenlinks
 • PVDD - Partij voor de Dieren
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 7
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 3
D66 Democraten 66 4
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
CDA Christen-Democratisch Appèl 5
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PvdA Partij van de Arbeid 3
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PVDD Partij voor de Dieren 1
SP Socialistische Partij 2
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
COALITION CU - SGP ChristenUnie - Staatkundig Gereformeerde Partij 2
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
GL Groenlinks 2
NI - Grupplösa 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PVV Partij voor de Vrijheid 4

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Ledamöternas könsfördelning per år Nederländerna - Konstituerande sammanträde

Diagram

Ledamöternas könsfördelning på nationell och europeisk nivå per år
Nederländerna Europeiska unionen EU
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1979 20 % 80 % 16 % 84 %
1984 28 % 72 % 18 % 82 %
1989 28 % 72 % 19 % 81 %
1994 32 % 68 % 26 % 74 %
1999 35 % 65 % 30 % 70 %
2004 48 % 52 % 31 % 69 %
2009 48 % 52 % 35 % 65 %
2014 42 % 58 % 37 % 63 %
2019 50 % 50 % 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet

Valdeltagande per år Nederländerna - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År NL- Nederländerna EU - Europeiska unionen
1979 58,12 % 61,99 %
1984 50,88 % 58,98 %
1989 47,48 % 58,41 %
1994 35,69 % 56,67 %
1999 30,02 % 49,51 %
2004 39,26 % 45,47 %
2009 36,75 % 42,97 %
2014 37,32 % 42,61 %
2019 41,93 % 50,66 %

Källa: Europaparlamentet