Zetels per politieke fractie - 2014-2019 Nederland - Uittredend Parlement

Staafdiagram

Totaal zetels

Politieke fracties in het Europees Parlement

 • EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
 • S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
 • ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
 • ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
 • GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
 • Groenen/EVA - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
 • EFDD - Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie
 • ENV - Fractie Europa van Naties en Vrijheid
 • NI - Niet-fractiegebonden leden

Overeenkomstig de procedureregels van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Zetels per politieke fractie
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
GUE/NGL 3
S&D 3
Groenen/EVA 2
ALDE 7
EVP 5
ECR 2
ENV 4

Politieke fracties in het Europees Parlement

 • EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
 • S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
 • ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
 • ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
 • GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
 • Groenen/EVA - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
 • EFDD - Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie
 • ENV - Fractie Europa van Naties en Vrijheid
 • NI - Niet-fractiegebonden leden

Overeenkomstig de procedureregels van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Bron: Europees Parlement

Uitsplitsing in nationale partijen en politieke fracties - 2014-2019 Nederland - Uittredend Parlement

Nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Nationale partijen
EVP
S&D
ECR
ALDE
GUE/NGL
Groenen/EVA
EFDD
ENV
NI
Zetels
CDA 5
D66 4
PVV 4
PvdA 3
VVD 3
GL 2
SP 2
CU 1
PvdD 1
SGP 1
5 3 2 7 3 2 0 4 0 26

Nationale partijen

 • CDA - Christen-Democratisch Appèl
 • D66 - Democraten 66
 • PVV - Partij voor de Vrijheid
 • PvdA - Partij van de Arbeid
 • VVD - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
 • GL - Groenlinks
 • SP - Socialistische Partij
 • CU - ChristenUnie
 • PvdD - Partij voor de Dieren
 • SGP - Staatkundig Gereformeerde Partij

Politieke fracties in het Europees Parlement

 • EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
 • S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
 • ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
 • ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
 • GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
 • Groenen/EVA - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
 • EFDD - Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie
 • ENV - Fractie Europa van Naties en Vrijheid
 • NI - Niet-fractiegebonden leden

Overeenkomstig de procedureregels van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa 7
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 3
D66 Democraten 66 4
EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 5
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
CDA Christen-Democratisch Appèl 5
ENV - Fractie Europa van Naties en Vrijheid 4
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
PVV Partij voor de Vrijheid 4
S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
PvdA Partij van de Arbeid 3
GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
PvdD Partij voor de Dieren 1
SP Socialistische Partij 2
ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers 2
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
CU ChristenUnie 1
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij 1
Groenen/EVA - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 2
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
GL Groenlinks 2

Overeenkomstig de procedureregels van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Bron: Europees Parlement