Resultat per nationellt parti - 2009-2014 Nederländerna - Slutliga resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • CDA - Christen Democratisch Appèl
 • PVV - Partij voor de Vrijheid
 • PvdA - Partij van de Arbeid (Europese Sociaaldemocraten)
 • VVD - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
 • D66 - Demokraten 66
 • GroenLinks - Groenlinks
 • SP - Socialistische Partij
 • ChristenUnie-SGP - ChristenUnie-Staatkundig Gereformeerde Partij
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
CDA - Christen Democratisch Appèl 20,05 %
PVV - Partij voor de Vrijheid 16,97 %
PvdA - Partij van de Arbeid (Europese Sociaaldemocraten) 12,05 %
VVD - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 11,39 %
D66 - Demokraten 66 11,32 %
GroenLinks - Groenlinks 8,87 %
SP - Socialistische Partij 7,10 %
ChristenUnie-SGP - ChristenUnie-Staatkundig Gereformeerde Partij 6,82 %
Övriga partier - Övriga partier 5,43 %

Källa: Europaparlamentet

Platser per politisk grupp - 2009-2014 Nederländerna - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 5
S&D 3
ALDE 6
Gröna/EFA 3
ECR 1
GUE/NGL 2
EFD 1
NI 4

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2009-2014 Nederländerna - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
ALDE
Gröna/EFA
ECR
GUE/NGL
EFD
NI
Platser
CDA 20,05 % 5
PVV 16,97 % 4
PvdA 12,05 % 3
VVD 11,39 % 3
D66 11,32 % 3
GroenLinks 8,87 % 3
SP 7,10 % 2
ChristenUnie-SGP 6,82 % 2
Övriga partier 5,43 % 0
100,00 % 5 3 6 3 1 2 1 4 25

Nationella partier

 • CDA - Christen Democratisch Appèl
 • PVV - Partij voor de Vrijheid
 • PvdA - Partij van de Arbeid (Europese Sociaaldemocraten)
 • VVD - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
 • D66 - Demokraten 66
 • GroenLinks - Groenlinks
 • SP - Socialistische Partij
 • ChristenUnie-SGP - ChristenUnie-Staatkundig Gereformeerde Partij
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 3
D66 Demokraten 66 3
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
CDA Christen Democratisch Appèl 5
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PvdA Partij van de Arbeid (Europese Sociaaldemocraten) 3
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
GroenLinks Groenlinks 3
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SP Socialistische Partij 2
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
ChristenUnie-SGP ChristenUnie-Staatkundig Gereformeerde Partij 1
EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
ChristenUnie-SGP ChristenUnie-Staatkundig Gereformeerde Partij 1
NI - Grupplösa 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PVV Partij voor de Vrijheid 4

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Ledamöternas könsfördelning per år Nederländerna - Konstituerande sammanträde

Diagram

Ledamöternas könsfördelning på nationell och europeisk nivå per år
Nederländerna Europeiska unionen EU
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1979 20 % 80 % 16 % 84 %
1984 28 % 72 % 18 % 82 %
1989 28 % 72 % 19 % 81 %
1994 32 % 68 % 26 % 74 %
1999 35 % 65 % 30 % 70 %
2004 48 % 52 % 31 % 69 %
2009 48 % 52 % 35 % 65 %
2014 42 % 58 % 37 % 63 %
2019 50 % 50 % 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet

Valdeltagande per år Nederländerna - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År NL- Nederländerna EU - Europeiska unionen
1979 58,12 % 61,99 %
1984 50,88 % 58,98 %
1989 47,48 % 58,41 %
1994 35,69 % 56,67 %
1999 30,02 % 49,51 %
2004 39,26 % 45,47 %
2009 36,75 % 42,97 %
2014 37,32 % 42,61 %
2019 41,93 % 50,66 %

Källa: Europaparlamentet