Zetels per politieke fractie - 2009-2014 Nederland - Uittredend Parlement

Staafdiagram

Totaal zetels

Politieke fracties in het Europees Parlement

 • EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
 • S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
 • ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
 • Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
 • ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
 • GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
 • EFD - Europa van vrijheid en democratie
 • NI - Niet-fractiegebonden leden

Overeenkomstig de procedureregels van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Zetels per politieke fractie
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
GUE/NGL 2
S&D 3
Verts/ALE 3
ALDE 6
EVP 5
ECR 1
EFD 1
NI 5

Politieke fracties in het Europees Parlement

 • EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
 • S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
 • ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
 • Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
 • ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
 • GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
 • EFD - Europa van vrijheid en democratie
 • NI - Niet-fractiegebonden leden

Overeenkomstig de procedureregels van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Bron: Europees Parlement

Uitsplitsing in nationale partijen en politieke fracties - 2009-2014 Nederland - Uittredend Parlement

Nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Nationale partijen
EVP
S&D
ALDE
Verts/ALE
ECR
GUE/NGL
EFD
NI
Zetels
CDA 5
D66 3
GroenLinks 3
PVV 3
PvdA 3
VVD 3
Ind 2
Artikel 50 1
ChristenUnie 1
SGP 1
SP 1
5 3 6 3 1 2 1 5 26

Nationale partijen

 • CDA - Christen Democratisch Appèl
 • D66 - Demokraten 66
 • GroenLinks - Groenlinks
 • PVV - Partij voor de Vrijheid
 • PvdA - Partij van de Arbeid (Europese Sociaaldemocraten)
 • VVD - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
 • Ind - Independent
 • Artikel 50 - Artikel 50
 • ChristenUnie - ChristenUnie
 • SGP - Staatkundig Gereformeerde Partij
 • SP - Socialistische Partij

Politieke fracties in het Europees Parlement

 • EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
 • S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
 • ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
 • Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
 • ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
 • GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
 • EFD - Europa van vrijheid en democratie
 • NI - Niet-fractiegebonden leden

Overeenkomstig de procedureregels van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa 6
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 3
D66 Demokraten 66 3
EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 5
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
CDA Christen Democratisch Appèl 5
S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
PvdA Partij van de Arbeid (Europese Sociaaldemocraten) 3
Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
GroenLinks Groenlinks 3
GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 2
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
SP Socialistische Partij 1
Ind Independent 1
ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
ChristenUnie ChristenUnie 1
EFD - Europa van vrijheid en democratie 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij 1
NI - Niet-fractiegebonden leden 5
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Ind Independent 1
PVV Partij voor de Vrijheid 3
Artikel 50 Artikel 50 1

Overeenkomstig de procedureregels van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Bron: Europees Parlement