Resultat per nationellt parti - 2019-2024 Danmark - Officiella resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • V (V) - Venstre, Danmarks Liberale Parti
 • A (S) - Socialdemokratiet
 • F (SF) - Socialistisk Folkeparti
 • O (DF) - Dansk Folkeparti
 • B (RV) - Det Radikale Venstre
 • C (KF) - Det Konservative Folkeparti
 • Ø (EL) - "Enhedslisten, de Rød-Grønne"
 • N - Folkebevægelsen mod EU
 • Å - Alternativet
 • I (LA) - Liberal Alliance
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
V (V) - Venstre, Danmarks Liberale Parti 23,50 %
A (S) - Socialdemokratiet 21,48 %
F (SF) - Socialistisk Folkeparti 13,23 %
O (DF) - Dansk Folkeparti 10,76 %
B (RV) - Det Radikale Venstre 10,07 %
C (KF) - Det Konservative Folkeparti 6,18 %
Ø (EL) - "Enhedslisten, de Rød-Grønne" 5,51 %
N - Folkebevægelsen mod EU 3,70 %
Å - Alternativet 3,37 %
I (LA) - Liberal Alliance 2,20 %
Övriga partier - Övriga partier 0,00 %

Källa: Europaparlamentet

Platser per politisk grupp - 2019-2024 Danmark - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 1
S&D 3
Renew Europe 5
GUE/NGL 1
Gröna/EFA 2
ID 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2019-2024 Danmark - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
ECR
Renew Europe
GUE/NGL
Gröna/EFA
ID
NI
Platser
V (V) 23,50 % 3
A (S) 21,48 % 3
F (SF) 13,23 % 2
B (RV) 10,07 % 2
O (DF) 10,76 % 1
C (KF) 6,18 % 1
Ø (EL) 5,51 % 1
N 3,70 % 0
Å 3,37 % 0
I (LA) 2,20 % 0
Övriga partier 0,00 % 0
100,00 % 1 3 0 5 1 2 1 0 13

Nationella partier

 • V (V) - Venstre, Danmarks Liberale Parti
 • A (S) - Socialdemokratiet
 • F (SF) - Socialistisk Folkeparti
 • B (RV) - Det Radikale Venstre
 • O (DF) - Dansk Folkeparti
 • C (KF) - Det Konservative Folkeparti
 • Ø (EL) - "Enhedslisten, de Rød-Grønne"
 • N - Folkebevægelsen mod EU
 • Å - Alternativet
 • I (LA) - Liberal Alliance
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
B (RV) Det Radikale Venstre 2
V (V) Venstre, Danmarks Liberale Parti 3
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
A (S) Socialdemokratiet 3
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
F (SF) Socialistisk Folkeparti 2
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
C (KF) Det Konservative Folkeparti 1
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Ø (EL) "Enhedslisten, de Rød-Grønne" 1
ID - Identity and Democracy 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
O (DF) Dansk Folkeparti 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Ledamöternas könsfördelning per år Danmark - Konstituerande sammanträde

Diagram

Ledamöternas könsfördelning på nationell och europeisk nivå per år
Danmark Europeiska unionen EU
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1979 31 % 69 % 16 % 84 %
1984 38 % 62 % 18 % 82 %
1989 38 % 62 % 19 % 81 %
1994 44 % 56 % 26 % 74 %
1999 38 % 62 % 30 % 70 %
2004 43 % 57 % 31 % 69 %
2009 46 % 54 % 35 % 65 %
2014 38 % 62 % 37 % 63 %
2019 46 % 54 % 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet

Valdeltagande per år Danmark - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År DK- Danmark EU - Europeiska unionen
1979 47,82 % 61,99 %
1984 52,38 % 58,98 %
1989 46,17 % 58,41 %
1994 52,92 % 56,67 %
1999 50,46 % 49,51 %
2004 47,89 % 45,47 %
2009 59,54 % 42,97 %
2014 56,32 % 42,61 %
2019 66,08 % 50,66 %

Källa: Europaparlamentet