Platser per politisk grupp - 1989-1994 Danmark - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
 • ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
 • CG - Enad vänster
 • DR - Europeiska högerns tekniska grupp
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S 3
PPE 4
LDR 2
V 1
ARC 4
NI 2

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
 • ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
 • CG - Enad vänster
 • DR - Europeiska högerns tekniska grupp
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 1989-1994 Danmark - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
S
PPE
LDR
V
RDE
ARC
CG
DR
NI
Platser
JuniB. 3
S 3
CD 2
KF 2
Løsgænger 2
V 2
FolkB. 1
SF 1
3 4 2 1 0 4 0 0 2 16

Nationella partier

 • JuniB. - Junibevægelsen
 • S - Socialdemokratiet
 • CD - Centrum-Demokraterne
 • KF - Konservative Folkeparti
 • Løsgænger - Løsgænger
 • V - Venstre
 • FolkB. - Folkebevægelsen mod EU
 • SF - Socialistisk Folkeparti

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
 • ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
 • CG - Enad vänster
 • DR - Europeiska högerns tekniska grupp
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
CD Centrum-Demokraterne 2
KF Konservative Folkeparti 2
ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
JuniB. Junibevægelsen 3
FolkB. Folkebevægelsen mod EU 1
S - Socialistgruppen 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
S Socialdemokratiet 3
LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
V Venstre 2
V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SF Socialistisk Folkeparti 1
NI - Grupplösa 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Løsgænger Løsgænger 2

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet