Pladser pr. politisk gruppe - 2019-2024 Danmark - Afgående Parlament

Søjlediagram

I alt pladser

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

En politisk gruppe skal i henhold til Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 23 medlemmer valgt i mindst forskellige 7 medlemsstater.

Pladser pr. politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
The Left 1
S&D 3
Grønne/EFA 2
Renew Europe 6
EPP 1
ID 1

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

En politisk gruppe skal i henhold til Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 23 medlemmer valgt i mindst forskellige 7 medlemsstater.

Kilde: Europa-Parlamentet

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper - 2019-2024 Danmark - Afgående Parlament

Sammensætning af de nationale pladser i Europa-Parlamentet, opdelt efter europæiske politiske grupper og nationale partier
Nationale partier
EPP
S&D
EKR
Renew Europe
The Left
Grønne/EFA
ID
NI
Pladser
A (S) 3
V. (V) 3
F (SF) 2
B. (RV) 1
C (KF) 1
Ind. 1
M 1
O. (DF) 1
Ø (EL) 1
1 3 0 6 1 2 1 0 14

Nationale partier

  • A (S) - Socialdemokratiet
  • V. (V) - Venstre, Danmarks Liberale Parti
  • F (SF) - Socialistisk Folkeparti
  • B. (RV) - Radikale Venstre
  • C (KF) - Det Konservative Folkeparti
  • Ind. - Independents
  • M - Moderaterne
  • O. (DF) - Dansk Folkeparti
  • Ø (EL) - Enhedslisten de Rød-Grønne

En politisk gruppe skal i henhold til Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 23 medlemmer valgt i mindst forskellige 7 medlemsstater.

Sammensætning af de nationale pladser i Europa-Parlamentet, opdelt efter europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 6
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
V. (V) Venstre, Danmarks Liberale Parti 3
B. (RV) Radikale Venstre 1
M Moderaterne 1
Ind. Independents 1
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 3
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
A (S) Socialdemokratiet 3
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 2
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
F (SF) Socialistisk Folkeparti 2
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 1
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
C (KF) Det Konservative Folkeparti 1
The Left - Venstrefløjsgruppen i Europa-Parlamentet - GUE/NGL 1
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
Ø (EL) Enhedslisten de Rød-Grønne 1
ID - Gruppen Identitet og Demokrati 1
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
O. (DF) Dansk Folkeparti 1

En politisk gruppe skal i henhold til Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 23 medlemmer valgt i mindst forskellige 7 medlemsstater.

Kilde: Europa-Parlamentet