Platser per politisk grupp - 2004-2009 Danmark - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP-ED 1
PSE 5
ALDE 4
UEN 1
Verts/ALE 1
GUE/NGL 1
IND/DEM 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2004-2009 Danmark - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EPP-ED
PSE
ALDE
UEN
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
NI
Platser
S 5
V 3
DF 1
J 1
KF 1
N 1
RV 1
SF 1
1 5 4 1 1 1 1 0 14

Nationella partier

 • S - Socialdemokraterna
 • V - Venstre
 • DF - Dansk Folkeparti
 • J - Junibevægelsen
 • KF - Konservative Folkeparti
 • N - Folkebevægelsen mod EU
 • RV - Radikale Venstre
 • SF - Socialistisk Folkeparti

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
S Socialdemokraterna 5
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
V Venstre 3
RV Radikale Venstre 1
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
KF Konservative Folkeparti 1
UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
DF Dansk Folkeparti 1
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SF Socialistisk Folkeparti 1
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
N Folkebevægelsen mod EU 1
IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
J Junibevægelsen 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet