Zetels per politieke fractie - 2019-2024 Denemarken - Uittredend Parlement

Staafdiagram

Totaal zetels

Politieke fracties in het Europees Parlement

Overeenkomstig de procedureregels van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Zetels per politieke fractie
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
The Left 1
S&D 3
Groenen/EVA 2
Renew Europe 6
EVP 1
ID 1

Politieke fracties in het Europees Parlement

Overeenkomstig de procedureregels van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Bron: Europees Parlement

Uitsplitsing in nationale partijen en politieke fracties - 2019-2024 Denemarken - Uittredend Parlement

Nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Nationale partijen
EVP
S&D
ECR
Renew Europe
The Left
Groenen/EVA
ID
NI
Zetels
A (S) 3
V. (V) 3
F (SF) 2
B. (RV) 1
C (KF) 1
Ind. 1
M 1
O. (DF) 1
Ø (EL) 1
1 3 0 6 1 2 1 0 14

Nationale partijen

  • A (S) - Socialdemokratiet
  • V. (V) - Venstre, Danmarks Liberale Parti
  • F (SF) - Socialistisk Folkeparti
  • B. (RV) - Radikale Venstre
  • C (KF) - Det Konservative Folkeparti
  • Ind. - Independents
  • M - Moderaterne
  • O. (DF) - Dansk Folkeparti
  • Ø (EL) - Enhedslisten de Rød-Grønne

Overeenkomstig de procedureregels van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
Renew Europe - Fractie Renew Europe 6
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
V. (V) Venstre, Danmarks Liberale Parti 3
B. (RV) Radikale Venstre 1
M Moderaterne 1
Ind. Independents 1
S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
A (S) Socialdemokratiet 3
Groenen/EVA - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 2
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
F (SF) Socialistisk Folkeparti 2
EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
C (KF) Det Konservative Folkeparti 1
The Left - Linkse Fractie in het Europees Parlement - GUE/NGL 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Ø (EL) Enhedslisten de Rød-Grønne 1
ID - Fractie Identiteit en Democratie 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
O. (DF) Dansk Folkeparti 1

Overeenkomstig de procedureregels van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Bron: Europees Parlement