Rodová rovnováha medzi poslancami podľa krajín - 2009 Ustanovujúca schôdza

Graf

Rodová rovnováha medzi poslancami EP podľa krajín
Krajina Ženy Muži
Európska únia EU 35 % 65 %
Belgicko BE 36 % 64 %
Dánsko DK 46 % 54 %
Nemecko DE 37 % 63 %
Írsko IE 15 % 85 %
Francúzsko FR 44 % 56 %
Taliansko IT 21 % 79 %
Luxembursko LU 17 % 83 %
Holandsko NL 48 % 52 %
Spojené kráľovstvo UK 33 % 67 %
Grécko EL 32 % 68 %
Španielsko ES 36 % 64 %
Portugalsko PT 36 % 64 %
Švédsko SE 56 % 44 %
Rakúsko AT 41 % 59 %
Fínsko FI 62 % 38 %
Česko CZ 18 % 82 %
Estónsko EE 50 % 50 %
Cyprus CY 33 % 67 %
Litva LT 25 % 75 %
Lotyšsko LV 38 % 62 %
Maďarsko HU 36 % 64 %
Malta MT 0 % 100 %
Poľsko PL 22 % 78 %
Slovinsko SI 29 % 71 %
Slovensko SK 38 % 62 %
Bulharsko BG 41 % 59 %
Rumunsko RO 36 % 64 %
Chorvátsko HR 33 % 67 %

Zdroj: Európsky parlament


Rodová rovnováha medzi poslancami podľa rokov Ustanovujúca schôdza

Graf

Rodová rovnováha medzi poslancami EP podľa rokov
Rok Ženy Muži
1979 16 % 84 %
1984 18 % 82 %
1989 19 % 81 %
1994 26 % 74 %
1999 30 % 70 %
2004 31 % 69 %
2009 35 % 65 %
2014 37 % 63 %
2019 41 % 59 %

Zdroj: Európsky parlament