19.06.2024 - 18:16
Všetky časy sú v UTC+2

Výsledky podľa vnútroštátnych strán - 2024 - 2029 Holandsko - Konečné výsledky

Percento hlasov

Graf

Vnútroštátne strany


 • GL - PvdA - Coalition GL - PvdA (GroenLinks, PvdA)
 • PVV - Partij voor de Vrijheid
 • VVD - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
 • CDA - Christen-Democratisch Appèl
 • D66 - Democraten 66
 • BBB - BoerBurgerBeweging
 • Volt - Volt Nederland
 • PvdD - Partij voor de Dieren
 • NSC - Nieuw Sociaal Contract
 • SGP - Staatkundig Gereformeerde Partij
 • CU - ChristenUnie
 • FvD - Forum voor Democratie
 • SP - Socialistische Partij
 • JA21 - Juiste Antwoord 2021
 • Iné strany - Iné strany
Percento hlasov pre vnútroštátne strany
Vnútroštátne strany Percento hlasov % hlasov
GL - PvdA - Coalition GL - PvdA (GroenLinks, PvdA) 21,09 %
PVV - Partij voor de Vrijheid 16,97 %
VVD - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 11,35 %
CDA - Christen-Democratisch Appèl 9,45 %
D66 - Democraten 66 8,40 %
BBB - BoerBurgerBeweging 5,41 %
Volt - Volt Nederland 5,13 %
PvdD - Partij voor de Dieren 4,52 %
NSC - Nieuw Sociaal Contract 3,75 %
SGP - Staatkundig Gereformeerde Partij 3,66 %
CU - ChristenUnie 2,89 %
FvD - Forum voor Democratie 2,49 %
SP - Socialistische Partij 2,20 %
JA21 - Juiste Antwoord 2021 0,65 %
Iné strany - Iné strany 2,04 %

Zdroj: Poskytol Verian pre Európsky parlament

10.06.2024 - 14:19
Všetky časy sú v UTC+2

Počet kresiel podľa politických skupín - 2024 - 2029 Holandsko - Predbežné výsledky

Stĺpcový graf

Spolu kresiel

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • Renew Europe - Skupina Renew Europe
 • ID - Skupina Identita a demokracia
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • The Left - Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL
 • NI - Nezaradení poslanci
 • Iní - Novozvolení poslanci, ktorí nepatria do nijakej politickej skupiny bývalého Parlamentu

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EĽS 6
S&D 4
EKR 1
Renew Europe 7
ID 6
Zelení/ESA 4
The Left 1
Iní 2

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • Renew Europe - Skupina Renew Europe
 • ID - Skupina Identita a demokracia
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • The Left - Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL
 • NI - Nezaradení poslanci
 • Iní - Novozvolení poslanci, ktorí nepatria do nijakej politickej skupiny bývalého Parlamentu

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Poskytol Verian pre Európsky parlament

10.06.2024 - 14:19
Všetky časy sú v UTC+2

Rozdelenie vnútroštátnych strán a politických skupín - 2024 - 2029 Holandsko - Predbežné výsledky

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Vnútroštátne strany Hlasy
EĽS
S&D
EKR
Renew Europe
ID
Zelení/ESA
The Left
NI
Iní
Kresiel
GL - PvdA 21,09 % 8
PVV 16,97 % 6
VVD 11,35 % 4
CDA 9,45 % 3
D66 8,40 % 3
BBB 5,41 % 2
Volt 5,13 % 2
PvdD 4,52 % 1
NSC 3,75 % 1
SGP 3,66 % 1
CU 2,89 % 0
FvD 2,49 % 0
SP 2,20 % 0
JA21 0,65 % 0
Iné strany 2,04 % 0
100,00 % 6 4 1 7 6 4 1 0 2 31

Vnútroštátne strany

 • GL - PvdA - Coalition GL - PvdA (GroenLinks, PvdA)
 • PVV - Partij voor de Vrijheid
 • VVD - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
 • CDA - Christen-Democratisch Appèl
 • D66 - Democraten 66
 • BBB - BoerBurgerBeweging
 • Volt - Volt Nederland
 • PvdD - Partij voor de Dieren
 • NSC - Nieuw Sociaal Contract
 • SGP - Staatkundig Gereformeerde Partij
 • CU - ChristenUnie
 • FvD - Forum voor Democratie
 • SP - Socialistische Partij
 • JA21 - Juiste Antwoord 2021
 • Iné strany - Iné strany

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • Renew Europe - Skupina Renew Europe
 • ID - Skupina Identita a demokracia
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • The Left - Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL
 • NI - Nezaradení poslanci
 • Iní - Novozvolení poslanci, ktorí nepatria do nijakej politickej skupiny bývalého Parlamentu

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
Renew Europe - Skupina Renew Europe 7
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
D66 Democraten 66 3
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 6
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CDA Christen-Democratisch Appèl 3
NSC Nieuw Sociaal Contract 1
BBB BoerBurgerBeweging 2
ID - Skupina Identita a demokracia 6
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PVV Partij voor de Vrijheid 6
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 4
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
GL - PvdA Coalition GL - PvdA (GroenLinks, PvdA) 4
Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 4
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
GL - PvdA Coalition GL - PvdA (GroenLinks, PvdA) 4
EKR - Európski konzervatívci a reformisti 1
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij 1
The Left - Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL 1
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PvdD Partij voor de Dieren 1
Iní - Novozvolení poslanci, ktorí nepatria do nijakej politickej skupiny bývalého Parlamentu 2
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Volt Volt Nederland 2

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Poskytol Verian pre Európsky parlament

20.06.2024 - 10:22
Všetky časy sú v UTC+2

Volebná účasť podľa rokov Holandsko - Konečné výsledky

Graf

Volebná účasť na vnútroštátnej a európskej úrovni podľa rokov v percentuálnych bodoch
Rok NL- Holandsko - Európska únia
1979 58,12 % 61,99 %
1984 50,88 % 58,98 %
1989 47,48 % 58,41 %
1994 35,69 % 56,67 %
1999 30,02 % 49,51 %
2004 39,26 % 45,47 %
2009 36,75 % 42,97 %
2014 37,32 % 42,61 %
2019 41,93 % 50,66 %
2024 46,18 % 51,08 %

Zdroj: Poskytol Verian pre Európsky parlament