11.06.2024 - 15:52
Všetky časy sú v UTC+2

Výsledky podľa vnútroštátnych strán - 2024 - 2029 Taliansko - Predbežné výsledky

Percento hlasov

Graf

Vnútroštátne strany


 • FdI - Fratelli d'Italia
 • PD - Partito Democratico
 • M5S - Movimento Cinque Stelle
 • FI – NM - Coalition Forza italia - Noi Moderati (Forza Italia, Noi Moderati)
 • Lega Salvini Premier - Lega Salvini Premier
 • Alleanza Verdi e Sinistra - Coalition Alleanza Verdi e Sinistra (Europa Verde, Sinistra Italiana)
 • Stati Uniti d'Europa - Coalition Stati Uniti d'Europa (+ Europa, Italia Viva, Liberali Democratici Europei, Partito Socialista Italiano,Radicali Italiani, L’Italia c’è)
 • Azione – Siamo Europei - Coalition Azione – Siamo Europei (Azione, NOS , Popolari Europeisti e Riformatori, Partito Repubblicano Italiano, Movimento Repubblicani Europei, Team K, et al)
 • Pace Terra Dignità - Coalition Pace Terra Dignità (MERA25 Italia, Movimento equità territoriale, Partito della Rifondazione Comunista, Lìberos Rispetados Uguales )
 • Libertà - Coalition Libertà (Sud Chiama Nord, Movimento per l'Italexit, Sicilia Vera, I civici in movimento – con Pirozzi, Grande Nord, Popolo Veneto, Capitano Ultimo, et al.)
 • SVP - Südtiroler Volkspartei (Popolare Sudtirolese)
 • Democrazia sovrana popolare - Coalition Democrazia sovrana popolare (Partito Comunista, Ancora Italia sovrana e popolare)
 • Iné strany - Iné strany
Percento hlasov pre vnútroštátne strany
Vnútroštátne strany Percento hlasov % hlasov
FdI - Fratelli d'Italia 28,76 %
PD - Partito Democratico 24,11 %
M5S - Movimento Cinque Stelle 9,98 %
FI – NM - Coalition Forza italia - Noi Moderati (Forza Italia, Noi Moderati) 9,59 %
Lega Salvini Premier - Lega Salvini Premier 8,98 %
Alleanza Verdi e Sinistra - Coalition Alleanza Verdi e Sinistra (Europa Verde, Sinistra Italiana) 6,78 %
Stati Uniti d'Europa - Coalition Stati Uniti d'Europa (+ Europa, Italia Viva, Liberali Democratici Europei, Partito Socialista Italiano,Radicali Italiani, L’Italia c’è) 3,77 %
Azione – Siamo Europei - Coalition Azione – Siamo Europei (Azione, NOS , Popolari Europeisti e Riformatori, Partito Repubblicano Italiano, Movimento Repubblicani Europei, Team K, et al) 3,35 %
Pace Terra Dignità - Coalition Pace Terra Dignità (MERA25 Italia, Movimento equità territoriale, Partito della Rifondazione Comunista, Lìberos Rispetados Uguales ) 2,21 %
Libertà - Coalition Libertà (Sud Chiama Nord, Movimento per l'Italexit, Sicilia Vera, I civici in movimento – con Pirozzi, Grande Nord, Popolo Veneto, Capitano Ultimo, et al.) 1,22 %
SVP - Südtiroler Volkspartei (Popolare Sudtirolese) 0,52 %
Democrazia sovrana popolare - Coalition Democrazia sovrana popolare (Partito Comunista, Ancora Italia sovrana e popolare) 0,15 %
Iné strany - Iné strany 0,58 %

Zdroj: Poskytol Verian pre Európsky parlament

13.06.2024 - 15:26
Všetky časy sú v UTC+2

Počet kresiel podľa politických skupín - 2024 - 2029 Taliansko - Predbežné výsledky

Stĺpcový graf

Spolu kresiel

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • Renew Europe - Skupina Renew Europe
 • ID - Skupina Identita a demokracia
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • The Left - Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL
 • NI - Nezaradení poslanci
 • Iní - Novozvolení poslanci, ktorí nepatria do nijakej politickej skupiny bývalého Parlamentu

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EĽS 9
S&D 21
EKR 24
ID 8
Zelení/ESA 3
The Left 2
NI 8
Iní 1

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • Renew Europe - Skupina Renew Europe
 • ID - Skupina Identita a demokracia
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • The Left - Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL
 • NI - Nezaradení poslanci
 • Iní - Novozvolení poslanci, ktorí nepatria do nijakej politickej skupiny bývalého Parlamentu

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Poskytol Verian pre Európsky parlament

13.06.2024 - 15:26
Všetky časy sú v UTC+2

Rozdelenie vnútroštátnych strán a politických skupín - 2024 - 2029 Taliansko - Predbežné výsledky

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Vnútroštátne strany Hlasy
EĽS
S&D
EKR
Renew Europe
ID
Zelení/ESA
The Left
NI
Iní
Kresiel
FdI 28,76 % 24
PD 24,11 % 21
M5S 9,98 % 8
FI – NM 9,59 % 8
Lega Salvini Premier 8,98 % 8
Alleanza Verdi e Sinistra 6,78 % 6
SVP 0,52 % 1
Stati Uniti d'Europa 3,77 % 0
Azione – Siamo Europei 3,35 % 0
Pace Terra Dignità 2,21 % 0
Libertà 1,22 % 0
Democrazia sovrana popolare 0,15 % 0
Iné strany 0,58 % 0
100,00 % 9 21 24 0 8 3 2 8 1 76

Vnútroštátne strany

 • FdI - Fratelli d'Italia
 • PD - Partito Democratico
 • M5S - Movimento Cinque Stelle
 • FI – NM - Coalition Forza italia - Noi Moderati (Forza Italia, Noi Moderati)
 • Lega Salvini Premier - Lega Salvini Premier
 • Alleanza Verdi e Sinistra - Coalition Alleanza Verdi e Sinistra (Europa Verde, Sinistra Italiana)
 • SVP - Südtiroler Volkspartei (Popolare Sudtirolese)
 • Stati Uniti d'Europa - Coalition Stati Uniti d'Europa (+ Europa, Italia Viva, Liberali Democratici Europei, Partito Socialista Italiano,Radicali Italiani, L’Italia c’è)
 • Azione – Siamo Europei - Coalition Azione – Siamo Europei (Azione, NOS , Popolari Europeisti e Riformatori, Partito Repubblicano Italiano, Movimento Repubblicani Europei, Team K, et al)
 • Pace Terra Dignità - Coalition Pace Terra Dignità (MERA25 Italia, Movimento equità territoriale, Partito della Rifondazione Comunista, Lìberos Rispetados Uguales )
 • Libertà - Coalition Libertà (Sud Chiama Nord, Movimento per l'Italexit, Sicilia Vera, I civici in movimento – con Pirozzi, Grande Nord, Popolo Veneto, Capitano Ultimo, et al.)
 • Democrazia sovrana popolare - Coalition Democrazia sovrana popolare (Partito Comunista, Ancora Italia sovrana e popolare)
 • Iné strany - Iné strany

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • Renew Europe - Skupina Renew Europe
 • ID - Skupina Identita a demokracia
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • The Left - Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL
 • NI - Nezaradení poslanci
 • Iní - Novozvolení poslanci, ktorí nepatria do nijakej politickej skupiny bývalého Parlamentu

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EKR - Európski konzervatívci a reformisti 24
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
FdI Fratelli d'Italia 24
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 21
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PD Partito Democratico 21
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 9
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
FI – NM Coalition Forza italia - Noi Moderati (Forza Italia, Noi Moderati) 8
SVP Südtiroler Volkspartei (Popolare Sudtirolese) 1
ID - Skupina Identita a demokracia 8
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Lega Salvini Premier Lega Salvini Premier 8
Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 3
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Alleanza Verdi e Sinistra Coalition Alleanza Verdi e Sinistra (Europa Verde, Sinistra Italiana) 3
The Left - Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL 2
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Alleanza Verdi e Sinistra Coalition Alleanza Verdi e Sinistra (Europa Verde, Sinistra Italiana) 2
NI - Nezaradení poslanci 8
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
M5S Movimento Cinque Stelle 8
Iní - Novozvolení poslanci, ktorí nepatria do nijakej politickej skupiny bývalého Parlamentu 1
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Alleanza Verdi e Sinistra Coalition Alleanza Verdi e Sinistra (Europa Verde, Sinistra Italiana) 1

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Poskytol Verian pre Európsky parlament

12.06.2024 - 14:58
Všetky časy sú v UTC+2

Volebná účasť podľa rokov Taliansko - Predbežné výsledky

Graf

Volebná účasť na vnútroštátnej a európskej úrovni podľa rokov v percentuálnych bodoch
Rok IT- Taliansko - Európska únia
1979 85,65 % 61,99 %
1984 82,47 % 58,98 %
1989 81,07 % 58,41 %
1994 73,60 % 56,67 %
1999 69,76 % 49,51 %
2004 71,72 % 45,47 %
2009 66,47 % 42,97 %
2014 57,22 % 42,61 %
2019 54,50 % 50,66 %
2024 48,31 % 51,08 %

Zdroj: Poskytol Verian pre Európsky parlament