12.06.2024 - 11:28
Všetky časy sú v UTC+2

Výsledky podľa vnútroštátnych strán - 2024 - 2029 Dánsko - Konečné výsledky

Percento hlasov

Graf

Vnútroštátne strany


 • SF (F) - Socialistisk Folkeparti
 • S (A) - Socialdemokratiet
 • V - Venstre, Danmarks Liberale Parti
 • KF (C) - Det Konservative Folkeparti
 • DD (Æ) - Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg
 • RV (B) - Radikale Venstre
 • EL (Ø) - Enhedslisten - De Rød-Grønne
 • LA (I) - Liberal Alliance
 • DF (O) - Dansk Folkeparti
 • M - Moderaterne
 • ALT (Å) - Alternativet
 • Iné strany - Iné strany
Percento hlasov pre vnútroštátne strany
Vnútroštátne strany Percento hlasov % hlasov
SF (F) - Socialistisk Folkeparti 17,42 %
S (A) - Socialdemokratiet 15,57 %
V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 14,72 %
KF (C) - Det Konservative Folkeparti 8,84 %
DD (Æ) - Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg 7,39 %
RV (B) - Radikale Venstre 7,08 %
EL (Ø) - Enhedslisten - De Rød-Grønne 7,04 %
LA (I) - Liberal Alliance 6,95 %
DF (O) - Dansk Folkeparti 6,37 %
M - Moderaterne 5,95 %
ALT (Å) - Alternativet 2,66 %
Iné strany - Iné strany 0,00 %

Zdroj: Poskytol Verian pre Európsky parlament

19.06.2024 - 18:16
Všetky časy sú v UTC+2

Počet kresiel podľa politických skupín - 2024 - 2029 Dánsko - Predbežné výsledky

Stĺpcový graf

Spolu kresiel

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • Renew Europe - Skupina Renew Europe
 • ID - Skupina Identita a demokracia
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • The Left - Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL
 • NI - Nezaradení poslanci
 • Iní - Novozvolení poslanci, ktorí nepatria do nijakej politickej skupiny bývalého Parlamentu

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EĽS 2
S&D 3
EKR 1
Renew Europe 4
ID 1
Zelení/ESA 3
The Left 1

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • Renew Europe - Skupina Renew Europe
 • ID - Skupina Identita a demokracia
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • The Left - Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL
 • NI - Nezaradení poslanci
 • Iní - Novozvolení poslanci, ktorí nepatria do nijakej politickej skupiny bývalého Parlamentu

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Poskytol Verian pre Európsky parlament

19.06.2024 - 18:16
Všetky časy sú v UTC+2

Rozdelenie vnútroštátnych strán a politických skupín - 2024 - 2029 Dánsko - Predbežné výsledky

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Vnútroštátne strany Hlasy
EĽS
S&D
EKR
Renew Europe
ID
Zelení/ESA
The Left
NI
Iní
Kresiel
SF (F) 17,42 % 3
S (A) 15,57 % 3
V 14,72 % 2
KF (C) 8,84 % 1
DD (Æ) 7,39 % 1
RV (B) 7,08 % 1
EL (Ø) 7,04 % 1
LA (I) 6,95 % 1
DF (O) 6,37 % 1
M 5,95 % 1
ALT (Å) 2,66 % 0
Iné strany 0,00 % 0
100,00 % 2 3 1 4 1 3 1 0 0 15

Vnútroštátne strany

 • SF (F) - Socialistisk Folkeparti
 • S (A) - Socialdemokratiet
 • V - Venstre, Danmarks Liberale Parti
 • KF (C) - Det Konservative Folkeparti
 • DD (Æ) - Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg
 • RV (B) - Radikale Venstre
 • EL (Ø) - Enhedslisten - De Rød-Grønne
 • LA (I) - Liberal Alliance
 • DF (O) - Dansk Folkeparti
 • M - Moderaterne
 • ALT (Å) - Alternativet
 • Iné strany - Iné strany

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • Renew Europe - Skupina Renew Europe
 • ID - Skupina Identita a demokracia
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • The Left - Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL
 • NI - Nezaradení poslanci
 • Iní - Novozvolení poslanci, ktorí nepatria do nijakej politickej skupiny bývalého Parlamentu

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
Renew Europe - Skupina Renew Europe 4
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 2
RV (B) Radikale Venstre 1
M Moderaterne 1
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 3
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
S (A) Socialdemokratiet 3
Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 3
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SF (F) Socialistisk Folkeparti 3
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 2
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
KF (C) Det Konservative Folkeparti 1
LA (I) Liberal Alliance 1
EKR - Európski konzervatívci a reformisti 1
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
DD (Æ) Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg 1
The Left - Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL 1
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
EL (Ø) Enhedslisten - De Rød-Grønne 1
ID - Skupina Identita a demokracia 1
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
DF (O) Dansk Folkeparti 1

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Poskytol Verian pre Európsky parlament

12.06.2024 - 11:28
Všetky časy sú v UTC+2

Volebná účasť podľa rokov Dánsko - Konečné výsledky

Graf

Volebná účasť na vnútroštátnej a európskej úrovni podľa rokov v percentuálnych bodoch
Rok DK- Dánsko - Európska únia
1979 47,82 % 61,99 %
1984 52,38 % 58,98 %
1989 46,17 % 58,41 %
1994 52,92 % 56,67 %
1999 50,46 % 49,51 %
2004 47,89 % 45,47 %
2009 59,54 % 42,97 %
2014 56,32 % 42,61 %
2019 66,08 % 50,66 %
2024 58,25 % 51,08 %

Zdroj: Poskytol Verian pre Európsky parlament