14.06.2024 - 11:01
Všetky časy sú v UTC+2

Výsledky podľa vnútroštátnych strán - 2024 - 2029 Írsko - Konečné výsledky

Percento hlasov

Graf

Vnútroštátne strany


 • FG - Fine Gael
 • FF - Fianna Fáil – The Republican Party/Fianna Fáil - An Páirtí Poblachtánach
 • IND/Neamhspléach - Independent/Neamhspléach
 • SF - Sinn Féin
 • Independent Ireland  - Independent Ireland 
 • GP/CG - Green Party/An Comhaontas Glas
 • I4C - Independents 4 Change/Neamhspleáigh ar son an Athraithe 
 • Aon - Aontú
 • Lab/LO - The Labour Party/Páirtí an Lucht Oibre
 • SD/DS - Social Democrats/Daonlathaithe Sóisialta
 • PBP-S/D-PSB - People Before Profit–Solidarity/Dlúthphairtíocht–Pobal Seachas Brabús
 • Iné strany - Iné strany
Percento hlasov pre vnútroštátne strany
Vnútroštátne strany Percento hlasov % hlasov
FG - Fine Gael 20,79 %
FF - Fianna Fáil – The Republican Party/Fianna Fáil - An Páirtí Poblachtánach 20,44 %
IND/Neamhspléach - Independent/Neamhspléach 13,97 %
SF - Sinn Féin 11,14 %
Independent Ireland  - Independent Ireland  6,23 %
GP/CG - Green Party/An Comhaontas Glas 5,36 %
I4C - Independents 4 Change/Neamhspleáigh ar son an Athraithe  4,58 %
Aon - Aontú 3,76 %
Lab/LO - The Labour Party/Páirtí an Lucht Oibre 3,38 %
SD/DS - Social Democrats/Daonlathaithe Sóisialta 2,95 %
PBP-S/D-PSB - People Before Profit–Solidarity/Dlúthphairtíocht–Pobal Seachas Brabús 1,82 %
Iné strany - Iné strany 5,58 %

Zdroj: Poskytol Verian pre Európsky parlament

14.06.2024 - 11:01
Všetky časy sú v UTC+2

Počet kresiel podľa politických skupín - 2024 - 2029 Írsko - Predbežné výsledky

Stĺpcový graf

Spolu kresiel

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • Renew Europe - Skupina Renew Europe
 • ID - Skupina Identita a demokracia
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • The Left - Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL
 • NI - Nezaradení poslanci
 • Iní - Novozvolení poslanci, ktorí nepatria do nijakej politickej skupiny bývalého Parlamentu

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EĽS 4
S&D 1
Renew Europe 4
The Left 3
Iní 2

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • Renew Europe - Skupina Renew Europe
 • ID - Skupina Identita a demokracia
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • The Left - Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL
 • NI - Nezaradení poslanci
 • Iní - Novozvolení poslanci, ktorí nepatria do nijakej politickej skupiny bývalého Parlamentu

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Poskytol Verian pre Európsky parlament

14.06.2024 - 11:01
Všetky časy sú v UTC+2

Rozdelenie vnútroštátnych strán a politických skupín - 2024 - 2029 Írsko - Predbežné výsledky

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Vnútroštátne strany Hlasy
EĽS
S&D
EKR
Renew Europe
ID
Zelení/ESA
The Left
NI
Iní
Kresiel
FG 20,79 % 4
FF 20,44 % 4
IND/Neamhspléach 13,97 % 2
SF 11,14 % 2
Independent Ireland  6,23 % 1
Lab/LO 3,38 % 1
GP/CG 5,36 % 0
I4C 4,58 % 0
Aon 3,76 % 0
SD/DS 2,95 % 0
PBP-S/D-PSB 1,82 % 0
Iné strany 5,58 % 0
100,00 % 4 1 0 4 0 0 3 0 2 14

Vnútroštátne strany

 • FG - Fine Gael
 • FF - Fianna Fáil – The Republican Party/Fianna Fáil - An Páirtí Poblachtánach
 • IND/Neamhspléach - Independent/Neamhspléach
 • SF - Sinn Féin
 • Independent Ireland  - Independent Ireland 
 • Lab/LO - The Labour Party/Páirtí an Lucht Oibre
 • GP/CG - Green Party/An Comhaontas Glas
 • I4C - Independents 4 Change/Neamhspleáigh ar son an Athraithe 
 • Aon - Aontú
 • SD/DS - Social Democrats/Daonlathaithe Sóisialta
 • PBP-S/D-PSB - People Before Profit–Solidarity/Dlúthphairtíocht–Pobal Seachas Brabús
 • Iné strany - Iné strany

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • Renew Europe - Skupina Renew Europe
 • ID - Skupina Identita a demokracia
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • The Left - Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL
 • NI - Nezaradení poslanci
 • Iní - Novozvolení poslanci, ktorí nepatria do nijakej politickej skupiny bývalého Parlamentu

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 4
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
FG Fine Gael 4
Renew Europe - Skupina Renew Europe 4
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
FF Fianna Fáil – The Republican Party/Fianna Fáil - An Páirtí Poblachtánach 4
The Left - Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL 3
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
IND/Neamhspléach Independent/Neamhspléach 1
SF Sinn Féin 2
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 1
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Lab/LO The Labour Party/Páirtí an Lucht Oibre 1
Iní - Novozvolení poslanci, ktorí nepatria do nijakej politickej skupiny bývalého Parlamentu 2
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
IND/Neamhspléach Independent/Neamhspléach 1
Independent Ireland  Independent Ireland  1

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Poskytol Verian pre Európsky parlament

14.06.2024 - 11:36
Všetky časy sú v UTC+2

Volebná účasť podľa rokov Írsko - Predbežné výsledky

Graf

Volebná účasť na vnútroštátnej a európskej úrovni podľa rokov v percentuálnych bodoch
Rok IE- Írsko - Európska únia
1979 63,61 % 61,99 %
1984 47,56 % 58,98 %
1989 68,28 % 58,41 %
1994 43,98 % 56,67 %
1999 50,21 % 49,51 %
2004 58,58 % 45,47 %
2009 58,64 % 42,97 %
2014 52,44 % 42,61 %
2019 49,70 % 50,66 %
2024 50,65 % 51,08 %

Zdroj: Poskytol Verian pre Európsky parlament