21.06.2024 - 13:04
Všetky časy sú v UTC+2

Počet kresiel podľa politických skupín a krajín - 2024 - 2029
Predbežné výsledky

Krajina Počet kresiel
Belgicko
Belgicko:

3

Belgicko:

4

Belgicko:

3

Belgicko:

5

Belgicko:

3

Belgicko:

2

Belgicko:

2

22
Bulharsko
Bulharsko:

6

Bulharsko:

2

Bulharsko:

1

Bulharsko:

5

Bulharsko:

3

17
Cyprus
Cyprus:

2

Cyprus:

1

Cyprus:

1

Cyprus:

1

Cyprus:

1

6
Česko
Česko:

5

Česko:

3

Česko:

1

Česko:

1

Česko:

1

Česko:

10

21
Dánsko
Dánsko:

2

Dánsko:

3

Dánsko:

1

Dánsko:

4

Dánsko:

1

Dánsko:

3

Dánsko:

1

15
Estónsko
Estónsko:

2

Estónsko:

2

Estónsko:

2

Estónsko:

1

7
Fínsko
Fínsko:

4

Fínsko:

2

Fínsko:

1

Fínsko:

3

Fínsko:

2

Fínsko:

3

15
Francúzsko
Francúzsko:

6

Francúzsko:

13

Francúzsko:

4

Francúzsko:

13

Francúzsko:

30

Francúzsko:

5

Francúzsko:

9

Francúzsko:

1

81
Grécko
Grécko:

7

Grécko:

3

Grécko:

2

Grécko:

4

Grécko:

2

Grécko:

3

21
Holandsko
Holandsko:

6

Holandsko:

4

Holandsko:

1

Holandsko:

7

Holandsko:

6

Holandsko:

4

Holandsko:

1

Holandsko:

2

31
Chorvátsko
Chorvátsko:

6

Chorvátsko:

4

Chorvátsko:

1

Chorvátsko:

1

12
Írsko
Írsko:

4

Írsko:

1

Írsko:

4

Írsko:

3

Írsko:

2

14
Litva
Litva:

3

Litva:

2

Litva:

2

Litva:

2

Litva:

1

Litva:

1

11
Lotyšsko
Lotyšsko:

2

Lotyšsko:

1

Lotyšsko:

3

Lotyšsko:

1

Lotyšsko:

1

Lotyšsko:

1

9
Luxembursko
Luxembursko:

2

Luxembursko:

1

Luxembursko:

1

Luxembursko:

1

Luxembursko:

1

6
Maďarsko
Maďarsko:

8

Maďarsko:

2

Maďarsko:

10

Maďarsko:

1

21
Malta
Malta:

3

Malta:

3

6
Nemecko
Nemecko:

30

Nemecko:

14

Nemecko:

8

Nemecko:

16

Nemecko:

4

Nemecko:

17

Nemecko:

7

96
Poľsko
Poľsko:

23

Poľsko:

3

Poľsko:

20

Poľsko:

1

Poľsko:

6

53
Portugalsko
Portugalsko:

7

Portugalsko:

8

Portugalsko:

2

Portugalsko:

2

Portugalsko:

2

21
Rakúsko
Rakúsko:

5

Rakúsko:

5

Rakúsko:

2

Rakúsko:

6

Rakúsko:

2

20
Rumunsko
Rumunsko:

11

Rumunsko:

11

Rumunsko:

6

Rumunsko:

2

Rumunsko:

1

Rumunsko:

2

33
Slovensko
Slovensko:

1

Slovensko:

6

Slovensko:

7

Slovensko:

1

15
Slovinsko
Slovinsko:

5

Slovinsko:

1

Slovinsko:

2

Slovinsko:

1

9
Španielsko
Španielsko:

22

Španielsko:

20

Španielsko:

6

Španielsko:

1

Španielsko:

4

Španielsko:

4

Španielsko:

1

Španielsko:

3

61
Švédsko
Švédsko:

5

Švédsko:

5

Švédsko:

3

Švédsko:

3

Švédsko:

3

Švédsko:

2

21
Taliansko
Taliansko:

9

Taliansko:

21

Taliansko:

24

Taliansko:

8

Taliansko:

3

Taliansko:

2

Taliansko:

8

Taliansko:

1

76
Európska únia
Európska únia:

189

Európska únia:

136

Európska únia:

83

Európska únia:

74

Európska únia:

58

Európska únia:

51

Európska únia:

39

Európska únia:

45

Európska únia:

45

720
Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina
EĽS
S&D
EKR
Renew Europe
ID
Zelení/ESA
The Left
NI
Iní
Celkový počet kresiel
Belgicko BE 3 4 3 5 3 2 2 22
Bulharsko BG 6 2 1 5 3 17
Cyprus CY 2 1 1 1 1 6
Česko CZ 5 3 1 1 1 10 21
Dánsko DK 2 3 1 4 1 3 1 15
Estónsko EE 2 2 2 1 7
Fínsko FI 4 2 1 3 2 3 15
Francúzsko FR 6 13 4 13 30 5 9 1 81
Grécko EL 7 3 2 4 2 3 21
Holandsko NL 6 4 1 7 6 4 1 2 31
Chorvátsko HR 6 4 1 1 12
Írsko IE 4 1 4 3 2 14
Litva LT 3 2 2 2 1 1 11
Lotyšsko LV 2 1 3 1 1 1 9
Luxembursko LU 2 1 1 1 1 6
Maďarsko HU 8 2 10 1 21
Malta MT 3 3 6
Nemecko DE 30 14 8 16 4 17 7 96
Poľsko PL 23 3 20 1 6 53
Portugalsko PT 7 8 2 2 2 21
Rakúsko AT 5 5 2 6 2 20
Rumunsko RO 11 11 6 2 1 2 33
Slovensko SK 1 6 7 1 15
Slovinsko SI 5 1 2 1 9
Španielsko ES 22 20 6 1 4 4 1 3 61
Švédsko SE 5 5 3 3 3 2 21
Taliansko IT 9 21 24 8 3 2 8 1 76
Európska únia 189 136 83 74 58 51 39 45 45 720

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín a krajín - 2024 - 2029
Predbežné výsledky

Rozdelenie vybranej politickej skupiny v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Celkový počet kresiel

Zdroj: Poskytol Verian pre Európsky parlament