Vnútroštátne výsledky Táto časť webového sídla je venovaná výsledkom volieb vo všetkých členských štátoch

Európska únia

Information Icon

Vyberte krajinu na mape alebo v rozbaľovacom zozname a zistite pre každý členský štát:

Vyberte krajinu a zistite pre každý členský štát:

  • Výsledky podľa vnútroštátnych strán
  • Počet kresiel podľa politických skupín
  • Rozdelenie podľa vnútroštátnych strán a politických skupín
  • Rodová rovnováha medzi poslancami EP v jednotlivých európskych voľbách
  • Miery volebnej účasti v jednotlivých európskych voľbách
Dostupnosť výsledkov podľa členských štátov, druhu dostupnosti a času poslednej aktualizácie
Dostupné výsledky podľa členských štátov
Krajina Typ výsledkov Posledná aktualizácia
Belgicko Nie sú k dispozícií
Bulharsko Nie sú k dispozícií
Cyprus Nie sú k dispozícií
Česko Nie sú k dispozícií
Dánsko Nie sú k dispozícií
Estónsko Nie sú k dispozícií
Fínsko Nie sú k dispozícií
Francúzsko Nie sú k dispozícií
Grécko Nie sú k dispozícií
Holandsko Nie sú k dispozícií
Chorvátsko Nie sú k dispozícií
Írsko Nie sú k dispozícií
Litva Nie sú k dispozícií
Lotyšsko Nie sú k dispozícií
Luxembursko Nie sú k dispozícií
Maďarsko Nie sú k dispozícií
Malta Nie sú k dispozícií
Nemecko Nie sú k dispozícií
Poľsko Nie sú k dispozícií
Portugalsko Nie sú k dispozícií
Rakúsko Nie sú k dispozícií
Rumunsko Nie sú k dispozícií
Slovensko Nie sú k dispozícií
Slovinsko Nie sú k dispozícií
Španielsko Nie sú k dispozícií
Švédsko Nie sú k dispozícií
Taliansko Nie sú k dispozícií

Typ výsledkov:

Odhady: Súhrn vytvorený spoločnosťou Verian z dostupných vnútroštátnych odhadov alebo údajov z prieskumov zverejnených v danom členskom štáte po skončení hlasovania na základe známych a spoľahlivých vnútroštátnych prieskumoch verejnej mienky

Predbežné výsledky: Prvé výsledky zverejnené oficiálnym volebným orgánom členského štátu na základe percenta spočítaných hlasov

Konečné výsledky: Výsledky zverejnené oficiálnym volebným orgánom členského štátu po spočítaní všetkých hlasov

Oficiálne výsledky: Konečné výsledky vyhlásené a schválené oficiálnym volebným orgánom členského štátu

Ustanovujúca schôdza: Výsledky oficiálne oznámené novozvoleným Európskym parlamentom po overení splnenia kritérií oprávnenosti poslancami

Parlament, ktorého volebné obdobie sa končí: Európsky parlament rozložený tak, ako počas poslednej schôdze aktuálneho volebného obdobia