Rodová rovnováha medzi poslancami podľa krajín - 1989 Ustanovujúca schôdza

Graf

Rodová rovnováha medzi poslancami EP podľa krajín
Krajina Ženy Muži
Európska únia EU 19 % 81 %
Belgicko BE 17 % 83 %
Dánsko DK 38 % 62 %
Nemecko DE 31 % 69 %
Írsko IE 7 % 93 %
Francúzsko FR 23 % 77 %
Taliansko IT 12 % 88 %
Luxembursko LU 50 % 50 %
Holandsko NL 28 % 72 %
Spojené kráľovstvo UK 15 % 85 %
Grécko EL 4 % 96 %
Španielsko ES 15 % 85 %
Portugalsko PT 13 % 87 %

Zdroj: Európsky parlament


Rodová rovnováha medzi poslancami podľa rokov Ustanovujúca schôdza

Graf

Rodová rovnováha medzi poslancami EP podľa rokov
Rok Ženy Muži
1979 16 % 84 %
1984 18 % 82 %
1989 19 % 81 %
1994 26 % 74 %
1999 30 % 70 %
2004 31 % 69 %
2009 35 % 65 %
2014 37 % 63 %
2019 41 % 59 %

Zdroj: Európsky parlament