Rodová rovnováha medzi poslancami podľa krajín - 2004 Ustanovujúca schôdza

Graf

Rodová rovnováha medzi poslancami EP podľa krajín
Krajina Ženy Muži
Európska únia EU 31 % 69 %
Belgicko BE 33 % 67 %
Dánsko DK 43 % 57 %
Nemecko DE 33 % 67 %
Írsko IE 38 % 62 %
Francúzsko FR 45 % 55 %
Taliansko IT 21 % 79 %
Luxembursko LU 50 % 50 %
Holandsko NL 48 % 52 %
Spojené kráľovstvo UK 26 % 74 %
Grécko EL 29 % 71 %
Španielsko ES 25 % 75 %
Portugalsko PT 25 % 75 %
Švédsko SE 47 % 53 %
Rakúsko AT 28 % 72 %
Fínsko FI 43 % 57 %
Česko CZ 21 % 79 %
Estónsko EE 50 % 50 %
Cyprus CY 0 % 100 %
Litva LT 38 % 62 %
Lotyšsko LV 33 % 67 %
Maďarsko HU 37 % 63 %
Malta MT 0 % 100 %
Poľsko PL 15 % 85 %
Slovinsko SI 43 % 57 %
Slovensko SK 36 % 64 %
Bulharsko BG 44 % 56 %
Rumunsko RO 29 % 71 %

Zdroj: Európsky parlament


Rodová rovnováha medzi poslancami podľa rokov Ustanovujúca schôdza

Graf

Rodová rovnováha medzi poslancami EP podľa rokov
Rok Ženy Muži
1979 16 % 84 %
1984 18 % 82 %
1989 19 % 81 %
1994 26 % 74 %
1999 30 % 70 %
2004 31 % 69 %
2009 35 % 65 %
2014 37 % 63 %
2019 41 % 59 %

Zdroj: Európsky parlament