Mandati prema klubovima zastupnika - 2019. – 2024. Švedska - Parlament na odlasku

Stupičasti grafikon

Ukupno mandati

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
The Left 1
S&D 5
Zeleni/ESS 3
Renew Europe 3
EPP 6
ECR 3

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika - 2019. – 2024. Švedska - Parlament na odlasku

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Državne stranke
EPP
S&D
ECR
Renew Europe
The Left
Zeleni/ESS
ID
NI
Mandati
S 5
M 4
MP 3
SD 3
C 2
Ind. 1
KD 1
L 1
V 1
6 5 3 3 1 3 0 0 21

Državne stranke

  • S - Socialdemokraterna
  • M - Moderaterna
  • MP - Miljöpartiet de gröna
  • SD - Sverigedemokraterna
  • C - Centerpartiet
  • Ind. - Independents
  • KD - Kristdemokraterna
  • L - Liberalerna
  • V - Vänsterpartiet

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
M Moderaterna 4
KD Kristdemokraterna 1
Ind. Independents 1
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
S Socialdemokraterna 5
ECR - Europski konzervativci i reformisti 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SD Sverigedemokraterna 3
Renew Europe - Klub zastupnika Renew Europe 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
C Centerpartiet 2
L Liberalerna 1
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
MP Miljöpartiet de gröna 3
The Left - Klub zastupnika Ljevice u Europskom parlamentu - GUE/NGL 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
V Vänsterpartiet 1

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament