Platser per politisk grupp - 2004-2009 Sverige - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP-ED 6
PSE 5
ALDE 3
Verts/ALE 1
GUE/NGL 2
IND/DEM 2

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2004-2009 Sverige - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EPP-ED
PSE
ALDE
UEN
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
NI
Platser
SAP 5
M 4
Junilistan 2
KD 2
V 2
C 1
F! 1
FP 1
MP 1
6 5 3 0 1 2 2 0 19

Nationella partier

 • SAP - Sveriges Socialdemokratiska arbetarparti - Socialdemokraterna
 • M - Moderaterna
 • Junilistan - Junilistan
 • KD - Kristdemokraterna
 • V - Vänsterpartiet
 • C - Centerpartiet
 • F! - Feministiskt initiativ
 • FP - Folkepartiet Liberalerna
 • MP - Miljöpartiet de Gröna

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
M Moderaterna 4
KD Kristdemokraterna 2
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SAP Sveriges Socialdemokratiska arbetarparti - Socialdemokraterna 5
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
FP Folkepartiet Liberalerna 1
C Centerpartiet 1
F! Feministiskt initiativ 1
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
V Vänsterpartiet 2
IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Junilistan Junilistan 2
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
MP Miljöpartiet de Gröna 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet