Resultat per nationellt parti - 2014-2019 Storbritannien - Slutliga resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • UKIP - United Kingdom Independence Party
 • Lab. - Labour Party
 • Cons. - Conservative Party
 • GP - Green Party
 • Ldem. - Liberal Democrats
 • SNP - Scottish National Party
 • PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales
 • SF - Sinn Fein
 • DUP - Democratic Unionist Party
 • UUP - Ulster Unionist Party
 • Övriga partier Storbr. - Övriga partier Storbritannien
 • Övriga partier Nordirl. - Övriga parter Nordirland
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
UKIP - United Kingdom Independence Party 26,77 %
Lab. - Labour Party 24,74 %
Cons. - Conservative Party 23,31 %
GP - Green Party 7,67 %
Ldem. - Liberal Democrats 6,69 %
SNP - Scottish National Party 2,40 %
PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales 0,69 %
SF - Sinn Fein 0,66 %
DUP - Democratic Unionist Party 0,54 %
UUP - Ulster Unionist Party 0,35 %
Övriga partier Storbr. - Övriga partier Storbritannien 5,47 %
Övriga partier Nordirl. - Övriga parter Nordirland 0,71 %

Källa: Europaparlamentet

Platser per politisk grupp - 2014-2019 Storbritannien - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S&D 20
ECR 20
ALDE 1
GUE/NGL 1
Gröna/EFA 6
EFDD 24
NI 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2014-2019 Storbritannien - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
ECR
ALDE
GUE/NGL
Gröna/EFA
EFDD
NI
Platser
UKIP 26,77 % 24
Lab. 24,74 % 20
Cons. 23,31 % 19
GP 7,67 % 3
SNP 2,40 % 2
Ldem. 6,69 % 1
PL-PW 0,69 % 1
SF 0,66 % 1
DUP 0,54 % 1
UUP 0,35 % 1
Övriga partier Storbr. 5,47 % 0
Övriga partier Nordirl. 0,71 % 0
100,00 % 0 20 20 1 1 6 24 1 73

Nationella partier

 • UKIP - United Kingdom Independence Party
 • Lab. - Labour Party
 • Cons. - Conservative Party
 • GP - Green Party
 • SNP - Scottish National Party
 • Ldem. - Liberal Democrats
 • PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales
 • SF - Sinn Fein
 • DUP - Democratic Unionist Party
 • UUP - Ulster Unionist Party
 • Övriga partier Storbr. - Övriga partier Storbritannien
 • Övriga partier Nordirl. - Övriga parter Nordirland

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa 24
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
UKIP United Kingdom Independence Party 24
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 20
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Lab. Labour Party 20
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 20
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
UUP Ulster Unionist Party 1
Cons. Conservative Party 19
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PL-PW Plaid Cymru - Party of Wales 1
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party 3
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Ldem. Liberal Democrats 1
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SF Sinn Fein 1
NI - Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
DUP Democratic Unionist Party 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Ledamöternas könsfördelning per år Storbritannien - Konstituerande sammanträde

Diagram

Ledamöternas könsfördelning på nationell och europeisk nivå per år
Storbritannien Europeiska unionen EU
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1979 14 % 86 % 16 % 84 %
1984 15 % 85 % 18 % 82 %
1989 15 % 85 % 19 % 81 %
1994 18 % 82 % 26 % 74 %
1999 24 % 76 % 30 % 70 %
2004 26 % 74 % 31 % 69 %
2009 33 % 67 % 35 % 65 %
2014 41 % 59 % 37 % 63 %
2019 47 % 53 % 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet

Valdeltagande per år Storbritannien - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År UK- Storbritannien EU - Europeiska unionen
1979 32,35 % 61,99 %
1984 32,57 % 58,98 %
1989 36,37 % 58,41 %
1994 36,43 % 56,67 %
1999 24,00 % 49,51 %
2004 38,52 % 45,47 %
2009 34,70 % 42,97 %
2014 35,60 % 42,61 %
2019 37,18 % 50,66 %

Källa: Europaparlamentet