Výsledky podľa vnútroštátnych strán - 2014 - 2019 Spojené kráľovstvo - Konečné výsledky

Percento hlasov

Graf

Vnútroštátne strany


 • UKIP - United Kingdom Independence Party
 • Lab. - Labour Party
 • Cons. - Conservative Party
 • GP - Green Party
 • Ldem. - Liberal Democrats
 • SNP - Scottish National Party
 • PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales
 • SF - Sinn Fein
 • DUP - Democratic Unionist Party
 • UUP - Ulster Unionist Party
 • Iné strany GB - Iné strany Spojeného kráľovstva
 • Iné strany NI - Iné strany Severného Írska
Percento hlasov pre vnútroštátne strany
Vnútroštátne strany Percento hlasov % hlasov
UKIP - United Kingdom Independence Party 26,77 %
Lab. - Labour Party 24,74 %
Cons. - Conservative Party 23,31 %
GP - Green Party 7,67 %
Ldem. - Liberal Democrats 6,69 %
SNP - Scottish National Party 2,40 %
PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales 0,69 %
SF - Sinn Fein 0,66 %
DUP - Democratic Unionist Party 0,54 %
UUP - Ulster Unionist Party 0,35 %
Iné strany GB - Iné strany Spojeného kráľovstva 5,47 %
Iné strany NI - Iné strany Severného Írska 0,71 %

Zdroj: Európsky parlament

Počet kresiel podľa politických skupín - 2014 - 2019 Spojené kráľovstvo - Ustanovujúca schôdza

Stĺpcový graf

Spolu kresiel

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • EFDD - Skupina Európa slobody a priamej demokracie
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S&D 20
EKR 20
ALDE 1
GUE/NGL 1
Zelení/ESA 6
EFDD 24
NI 1

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • EFDD - Skupina Európa slobody a priamej demokracie
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament

Rozdelenie vnútroštátnych strán a politických skupín - 2014 - 2019 Spojené kráľovstvo - Ustanovujúca schôdza

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Vnútroštátne strany Hlasy
EĽS
S&D
EKR
ALDE
GUE/NGL
Zelení/ESA
EFDD
NI
Kresiel
UKIP 26,77 % 24
Lab. 24,74 % 20
Cons. 23,31 % 19
GP 7,67 % 3
SNP 2,40 % 2
Ldem. 6,69 % 1
PL-PW 0,69 % 1
SF 0,66 % 1
DUP 0,54 % 1
UUP 0,35 % 1
Iné strany GB 5,47 % 0
Iné strany NI 0,71 % 0
100,00 % 0 20 20 1 1 6 24 1 73

Vnútroštátne strany

 • UKIP - United Kingdom Independence Party
 • Lab. - Labour Party
 • Cons. - Conservative Party
 • GP - Green Party
 • SNP - Scottish National Party
 • Ldem. - Liberal Democrats
 • PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales
 • SF - Sinn Fein
 • DUP - Democratic Unionist Party
 • UUP - Ulster Unionist Party
 • Iné strany GB - Iné strany Spojeného kráľovstva
 • Iné strany NI - Iné strany Severného Írska

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • EFDD - Skupina Európa slobody a priamej demokracie
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EFDD - Skupina Európa slobody a priamej demokracie 24
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
UKIP United Kingdom Independence Party 24
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 20
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Lab. Labour Party 20
EKR - Európski konzervatívci a reformisti 20
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
UUP Ulster Unionist Party 1
Cons. Conservative Party 19
Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 6
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PL-PW Plaid Cymru - Party of Wales 1
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party 3
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 1
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Ldem. Liberal Democrats 1
GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 1
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SF Sinn Fein 1
NI - Nezaradení poslanci 1
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
DUP Democratic Unionist Party 1

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament

Rodová rovnováha medzi poslancami podľa rokov Spojené kráľovstvo - Ustanovujúca schôdza

Graf

Rodová rovnováha medzi poslancami EP na vnútroštátnej a európskej úrovni podľa rokov
Spojené kráľovstvo Európska únia
Rok Ženy Muži Ženy Muži
1979 14 % 86 % 16 % 84 %
1984 15 % 85 % 18 % 82 %
1989 15 % 85 % 19 % 81 %
1994 18 % 82 % 26 % 74 %
1999 24 % 76 % 30 % 70 %
2004 26 % 74 % 31 % 69 %
2009 33 % 67 % 35 % 65 %
2014 41 % 59 % 37 % 63 %
2019 47 % 53 % 41 % 59 %

Zdroj: Európsky parlament

Volebná účasť podľa rokov Spojené kráľovstvo - Konečné výsledky

Graf

Volebná účasť na vnútroštátnej a európskej úrovni podľa rokov v percentuálnych bodoch
Rok UK- Spojené kráľovstvo - Európska únia
1979 32,35 % 61,99 %
1984 32,57 % 58,98 %
1989 36,37 % 58,41 %
1994 36,43 % 56,67 %
1999 24,00 % 49,51 %
2004 38,52 % 45,47 %
2009 34,70 % 42,97 %
2014 35,60 % 42,61 %
2019 37,18 % 50,66 %

Zdroj: Európsky parlament