Rezultati prema državnoj stranci - 2014. – 2019. Ujedinjena Kraljevina - Konačni rezultati

Postotak glasova

Grafikon

Državne stranke


 • UKIP - United Kingdom Independence Party
 • Lab. - Labour Party
 • Cons. - Conservative Party
 • GP - Green Party
 • Ldem. - Liberal Democrats
 • SNP - Scottish National Party
 • PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales
 • SF - Sinn Fein
 • DUP - Democratic Unionist Party
 • UUP - Ulster Unionist Party
 • Ostale stranke VB - Ostale stranke Velike Britanije
 • Ostale stranke SI - Ostale stranke Sjeverne Irske
Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova % glasova
UKIP - United Kingdom Independence Party 26,77 %
Lab. - Labour Party 24,74 %
Cons. - Conservative Party 23,31 %
GP - Green Party 7,67 %
Ldem. - Liberal Democrats 6,69 %
SNP - Scottish National Party 2,40 %
PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales 0,69 %
SF - Sinn Fein 0,66 %
DUP - Democratic Unionist Party 0,54 %
UUP - Ulster Unionist Party 0,35 %
Ostale stranke VB - Ostale stranke Velike Britanije 5,47 %
Ostale stranke SI - Ostale stranke Sjeverne Irske 0,71 %

Izvor: Europski parlament

Mandati prema klubovima zastupnika - 2014. – 2019. Ujedinjena Kraljevina - Konstituirajuća sjednica

Stupičasti grafikon

Ukupno mandati

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

 • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • ECR - Europski konzervativci i reformisti
 • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
 • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
 • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
 • NI - Nezavisni zastupnici

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 1
S&D 20
Zeleni/ESS 6
ALDE 1
ECR 20
EFDD 24
NI 1

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

 • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • ECR - Europski konzervativci i reformisti
 • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
 • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
 • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
 • NI - Nezavisni zastupnici

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika - 2014. – 2019. Ujedinjena Kraljevina - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Državne stranke Glasova
EPP
S&D
ECR
ALDE
GUE/NGL
Zeleni/ESS
EFDD
NI
Mandati
UKIP 26,77 % 24
Lab. 24,74 % 20
Cons. 23,31 % 19
GP 7,67 % 3
SNP 2,40 % 2
Ldem. 6,69 % 1
PL-PW 0,69 % 1
SF 0,66 % 1
DUP 0,54 % 1
UUP 0,35 % 1
Ostale stranke VB 5,47 % 0
Ostale stranke SI 0,71 % 0
100,00 % 0 20 20 1 1 6 24 1 73

Državne stranke

 • UKIP - United Kingdom Independence Party
 • Lab. - Labour Party
 • Cons. - Conservative Party
 • GP - Green Party
 • SNP - Scottish National Party
 • Ldem. - Liberal Democrats
 • PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales
 • SF - Sinn Fein
 • DUP - Democratic Unionist Party
 • UUP - Ulster Unionist Party
 • Ostale stranke VB - Ostale stranke Velike Britanije
 • Ostale stranke SI - Ostale stranke Sjeverne Irske

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

 • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • ECR - Europski konzervativci i reformisti
 • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
 • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
 • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
 • NI - Nezavisni zastupnici

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 24
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
UKIP United Kingdom Independence Party 24
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 20
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Lab. Labour Party 20
ECR - Europski konzervativci i reformisti 20
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
UUP Ulster Unionist Party 1
Cons. Conservative Party 19
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PL-PW Plaid Cymru - Party of Wales 1
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party 3
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Ldem. Liberal Democrats 1
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SF Sinn Fein 1
NI - Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DUP Democratic Unionist Party 1

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Ujedinjena Kraljevina - Konstituirajuća sjednica

Grafikon

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Ujedinjena Kraljevina Europska unija EU
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
1979 14 % 86 % 16 % 84 %
1984 15 % 85 % 18 % 82 %
1989 15 % 85 % 19 % 81 %
1994 18 % 82 % 26 % 74 %
1999 24 % 76 % 30 % 70 %
2004 26 % 74 % 31 % 69 %
2009 33 % 67 % 35 % 65 %
2014 41 % 59 % 37 % 63 %
2019 47 % 53 % 41 % 59 %

Izvor: Europski parlament

Odaziv prema godini Ujedinjena Kraljevina - Konačni rezultati

Grafikon

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina UK- Ujedinjena Kraljevina EU - Europska unija
1979 32,35 % 61,99 %
1984 32,57 % 58,98 %
1989 36,37 % 58,41 %
1994 36,43 % 56,67 %
1999 24,00 % 49,51 %
2004 38,52 % 45,47 %
2009 34,70 % 42,97 %
2014 35,60 % 42,61 %
2019 37,18 % 50,66 %

Izvor: Europski parlament