Resultat per nationellt parti - 2009-2014 Storbritannien - Slutliga resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • Cons. - Conservative Party 
 • UKIP - UK Independence Party
 • Lab. - Labour Party
 • LD - Liberal Democrats 
 • GP - Green Party of England and Wales
 • BNP - British National Party
 • SNP - Scottish National Party
 • PC - Plaid Cymru
 • SF - Sinn Fein
 • DUP - Democratic Unionist Party
 • UUP - Ulster Conservatives and Unionists - New Force
 • Övriga partier Storbr. - Övriga partier Storbritannien
 • Övriga partier Nordirl. - Övriga parter Nordirland
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
Cons. - Conservative Party  27,00 %
UKIP - UK Independence Party 16,09 %
Lab. - Labour Party 15,31 %
LD - Liberal Democrats  13,36 %
GP - Green Party of England and Wales 8,38 %
BNP - British National Party 6,04 %
SNP - Scottish National Party 2,05 %
PC - Plaid Cymru 0,78 %
SF - Sinn Fein 0,65 %
DUP - Democratic Unionist Party 0,46 %
UUP - Ulster Conservatives and Unionists - New Force 0,43 %
Övriga partier Storbr. - Övriga partier Storbritannien 8,89 %
Övriga partier Nordirl. - Övriga parter Nordirland 0,56 %

Källa: Europaparlamentet

Platser per politisk grupp - 2009-2014 Storbritannien - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S&D 13
ALDE 11
Gröna/EFA 5
ECR 25
GUE/NGL 1
EFD 13
NI 4

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2009-2014 Storbritannien - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
ALDE
Gröna/EFA
ECR
GUE/NGL
EFD
NI
Platser
Cons. 27,00 % 25
UKIP 16,09 % 13
Lab. 15,31 % 13
LD 13,36 % 11
GP 8,38 % 2
BNP 6,04 % 2
SNP 2,05 % 2
PC 0,78 % 1
SF 0,65 % 1
DUP 0,46 % 1
UUP 0,43 % 1
Övriga partier Storbr. 8,89 % 0
Övriga partier Nordirl. 0,56 % 0
100,00 % 0 13 11 5 25 1 13 4 72

Nationella partier

 • Cons. - Conservative Party 
 • UKIP - UK Independence Party
 • Lab. - Labour Party
 • LD - Liberal Democrats 
 • GP - Green Party of England and Wales
 • BNP - British National Party
 • SNP - Scottish National Party
 • PC - Plaid Cymru
 • SF - Sinn Fein
 • DUP - Democratic Unionist Party
 • UUP - Ulster Conservatives and Unionists - New Force
 • Övriga partier Storbr. - Övriga partier Storbritannien
 • Övriga partier Nordirl. - Övriga parter Nordirland

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 25
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Cons. Conservative Party  24
UUP Ulster Conservatives and Unionists - New Force 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 13
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Lab. Labour Party 13
EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa 13
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
UKIP UK Independence Party 13
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 11
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
LD Liberal Democrats  11
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party of England and Wales 2
PC Plaid Cymru 1
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SF Sinn Fein 1
NI - Grupplösa 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Cons. Conservative Party  1
BNP British National Party 2
DUP Democratic Unionist Party 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Ledamöternas könsfördelning per år Storbritannien - Konstituerande sammanträde

Diagram

Ledamöternas könsfördelning på nationell och europeisk nivå per år
Storbritannien Europeiska unionen EU
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1979 14 % 86 % 16 % 84 %
1984 15 % 85 % 18 % 82 %
1989 15 % 85 % 19 % 81 %
1994 18 % 82 % 26 % 74 %
1999 24 % 76 % 30 % 70 %
2004 26 % 74 % 31 % 69 %
2009 33 % 67 % 35 % 65 %
2014 41 % 59 % 37 % 63 %
2019 47 % 53 % 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet

Valdeltagande per år Storbritannien - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År UK- Storbritannien EU - Europeiska unionen
1979 32,35 % 61,99 %
1984 32,57 % 58,98 %
1989 36,37 % 58,41 %
1994 36,43 % 56,67 %
1999 24,00 % 49,51 %
2004 38,52 % 45,47 %
2009 34,70 % 42,97 %
2014 35,60 % 42,61 %
2019 37,18 % 50,66 %

Källa: Europaparlamentet