Resultater pr. nationalt parti - 2014-2019 Det Forenede Kongerige - Endelige resultater

Procentdel af stemmer

Diagram

Nationale partier


 • UKIP - United Kingdom Independence Party
 • Lab. - Labour Party
 • Cons. - Conservative Party
 • GP - Green Party
 • Ldem. - Liberal Democrats
 • SNP - Scottish National Party
 • PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales
 • SF - Sinn Fein
 • DUP - Democratic Unionist Party
 • UUP - Ulster Unionist Party
 • Andre partier GB - Andre partier fra Storbritannien
 • Andre partier NI - Andre partier fra Nordirland
Nationale partiers procentdel af stemmer
Nationale partier Procentdel af stemmer % af stemmerne
UKIP - United Kingdom Independence Party 26,77 %
Lab. - Labour Party 24,74 %
Cons. - Conservative Party 23,31 %
GP - Green Party 7,67 %
Ldem. - Liberal Democrats 6,69 %
SNP - Scottish National Party 2,40 %
PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales 0,69 %
SF - Sinn Fein 0,66 %
DUP - Democratic Unionist Party 0,54 %
UUP - Ulster Unionist Party 0,35 %
Andre partier GB - Andre partier fra Storbritannien 5,47 %
Andre partier NI - Andre partier fra Nordirland 0,71 %

Kilde: Europa-Parlamentet

Pladser pr. politisk gruppe - 2014-2019 Det Forenede Kongerige - Konstituerende møde

Søjlediagram

I alt pladser

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

 • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
 • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
 • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
 • ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
 • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
 • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
 • EFDD - Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati
 • NI - Løsgængere

En politisk gruppe skal i henhold til Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 23 medlemmer valgt i mindst forskellige 7 medlemsstater.

Pladser pr. politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
S&D 20
EKR 20
ALDE 1
GUE/NGL 1
Grønne/EFA 6
EFDD 24
NI 1

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

 • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
 • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
 • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
 • ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
 • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
 • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
 • EFDD - Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati
 • NI - Løsgængere

En politisk gruppe skal i henhold til Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 23 medlemmer valgt i mindst forskellige 7 medlemsstater.

Kilde: Europa-Parlamentet

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper - 2014-2019 Det Forenede Kongerige - Konstituerende møde

Sammensætning af de nationale pladser i Europa-Parlamentet, opdelt efter europæiske politiske grupper og nationale partier
Nationale partier Stemmer
EPP
S&D
EKR
ALDE
GUE/NGL
Grønne/EFA
EFDD
NI
Pladser
UKIP 26,77 % 24
Lab. 24,74 % 20
Cons. 23,31 % 19
GP 7,67 % 3
SNP 2,40 % 2
Ldem. 6,69 % 1
PL-PW 0,69 % 1
SF 0,66 % 1
DUP 0,54 % 1
UUP 0,35 % 1
Andre partier GB 5,47 % 0
Andre partier NI 0,71 % 0
100,00 % 0 20 20 1 1 6 24 1 73

Nationale partier

 • UKIP - United Kingdom Independence Party
 • Lab. - Labour Party
 • Cons. - Conservative Party
 • GP - Green Party
 • SNP - Scottish National Party
 • Ldem. - Liberal Democrats
 • PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales
 • SF - Sinn Fein
 • DUP - Democratic Unionist Party
 • UUP - Ulster Unionist Party
 • Andre partier GB - Andre partier fra Storbritannien
 • Andre partier NI - Andre partier fra Nordirland

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

 • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
 • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
 • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
 • ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
 • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
 • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
 • EFDD - Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati
 • NI - Løsgængere

En politisk gruppe skal i henhold til Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 23 medlemmer valgt i mindst forskellige 7 medlemsstater.

Sammensætning af de nationale pladser i Europa-Parlamentet, opdelt efter europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
EFDD - Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati 24
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
UKIP United Kingdom Independence Party 24
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 20
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
Lab. Labour Party 20
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister 20
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
UUP Ulster Unionist Party 1
Cons. Conservative Party 19
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 6
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
PL-PW Plaid Cymru - Party of Wales 1
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party 3
ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa 1
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
Ldem. Liberal Democrats 1
GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre 1
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
SF Sinn Fein 1
NI - Løsgængere 1
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
DUP Democratic Unionist Party 1

En politisk gruppe skal i henhold til Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 23 medlemmer valgt i mindst forskellige 7 medlemsstater.

Kilde: Europa-Parlamentet

Kønsfordeling blandt MEP'er efter år Det Forenede Kongerige - Konstituerende møde

Diagram

National og europæisk kønsfordeling blandt MEP'er pr. år
Det Forenede Kongerige Den Europæiske Union EU
År Kvinder Mænd Kvinder Mænd
1979 14 % 86 % 16 % 84 %
1984 15 % 85 % 18 % 82 %
1989 15 % 85 % 19 % 81 %
1994 18 % 82 % 26 % 74 %
1999 24 % 76 % 30 % 70 %
2004 26 % 74 % 31 % 69 %
2009 33 % 67 % 35 % 65 %
2014 41 % 59 % 37 % 63 %
2019 47 % 53 % 41 % 59 %

Kilde: Europa-Parlamentet

Valgdeltagelse pr. år Det Forenede Kongerige - Endelige resultater

Diagram

National og europæisk valgdeltagelse efter år, i procentpoint
År UK- Det Forenede Kongerige EU - Den Europæiske Union
1979 32,35 % 61,99 %
1984 32,57 % 58,98 %
1989 36,37 % 58,41 %
1994 36,43 % 56,67 %
1999 24,00 % 49,51 %
2004 38,52 % 45,47 %
2009 34,70 % 42,97 %
2014 35,60 % 42,61 %
2019 37,18 % 50,66 %

Kilde: Europa-Parlamentet