Resultat per nationellt parti - 2019-2024 Nederländerna - Officiella resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • PvdA - Partij van de Arbeid
 • VVD - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
 • CDA - Christen-Democratisch Appèl
 • FvD - Forum voor Democratie
 • GroenLinks - GroenLinks
 • D66 - Democraten 66
 • Coalition CU - SGP - ChristenUnie - Staatkundig Gereformeerde Partij
 • PvdD - Partij voor de Dieren
 • 50+ - 50Plus
 • PVV - Partij voor de Vrijheid
 • SP - Socialistische Partij
 • Volt - Volt
 • DENK - DENK
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
PvdA - Partij van de Arbeid 19,01 %
VVD - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 14,64 %
CDA - Christen-Democratisch Appèl 12,18 %
FvD - Forum voor Democratie 10,96 %
GroenLinks - GroenLinks 10,90 %
D66 - Democraten 66 7,09 %
Coalition CU - SGP - ChristenUnie - Staatkundig Gereformeerde Partij 6,83 %
PvdD - Partij voor de Dieren 4,02 %
50+ - 50Plus 3,91 %
PVV - Partij voor de Vrijheid 3,53 %
SP - Socialistische Partij 3,37 %
Volt - Volt 1,93 %
DENK - DENK 1,10 %
Övriga partier - Övriga partier 0,53 %

Källa: Europaparlamentet

Platser per politisk grupp - 2019-2024 Nederländerna - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 6
S&D 6
ECR 4
Renew Europe 6
GUE/NGL 1
Gröna/EFA 3

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2019-2024 Nederländerna - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
ECR
Renew Europe
GUE/NGL
Gröna/EFA
ID
NI
Platser
PvdA 19,01 % 6
VVD 14,64 % 4
CDA 12,18 % 4
FvD 10,96 % 3
GroenLinks 10,90 % 3
D66 7,09 % 2
Coalition CU - SGP 6,83 % 2
PvdD 4,02 % 1
50+ 3,91 % 1
PVV 3,53 % 0
SP 3,37 % 0
Volt 1,93 % 0
DENK 1,10 % 0
Övriga partier 0,53 % 0
100,00 % 6 6 4 6 1 3 0 0 26

Nationella partier

 • PvdA - Partij van de Arbeid
 • VVD - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
 • CDA - Christen-Democratisch Appèl
 • FvD - Forum voor Democratie
 • GroenLinks - GroenLinks
 • D66 - Democraten 66
 • Coalition CU - SGP - ChristenUnie - Staatkundig Gereformeerde Partij
 • PvdD - Partij voor de Dieren
 • 50+ - 50Plus
 • PVV - Partij voor de Vrijheid
 • SP - Socialistische Partij
 • Volt - Volt
 • DENK - DENK
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
CDA Christen-Democratisch Appèl 4
Coalition CU - SGP ChristenUnie - Staatkundig Gereformeerde Partij 1
50+ 50Plus 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PvdA Partij van de Arbeid 6
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
D66 Democraten 66 2
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Coalition CU - SGP ChristenUnie - Staatkundig Gereformeerde Partij 1
FvD Forum voor Democratie 3
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
GroenLinks GroenLinks 3
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PvdD Partij voor de Dieren 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Ledamöternas könsfördelning per år Nederländerna - Konstituerande sammanträde

Diagram

Ledamöternas könsfördelning på nationell och europeisk nivå per år
Nederländerna Europeiska unionen EU
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1979 20 % 80 % 16 % 84 %
1984 28 % 72 % 18 % 82 %
1989 28 % 72 % 19 % 81 %
1994 32 % 68 % 26 % 74 %
1999 35 % 65 % 30 % 70 %
2004 48 % 52 % 31 % 69 %
2009 48 % 52 % 35 % 65 %
2014 42 % 58 % 37 % 63 %
2019 50 % 50 % 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet

Valdeltagande per år Nederländerna - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År NL- Nederländerna EU - Europeiska unionen
1979 58,12 % 61,99 %
1984 50,88 % 58,98 %
1989 47,48 % 58,41 %
1994 35,69 % 56,67 %
1999 30,02 % 49,51 %
2004 39,26 % 45,47 %
2009 36,75 % 42,97 %
2014 37,32 % 42,61 %
2019 41,93 % 50,66 %

Källa: Europaparlamentet