Resultat per nationellt parti - 2019-2024 Finland - Officiella resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • KOK - Kansallinen Kokoomus
 • VIHR - Vihreä liitto  
 • SDP - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti
 • PS - Perussuomalaiset
 • KESK - Suomen Keskusta
 • VAS - Vasemmistoliitto 
 • SFP (RKP) - Svenska folkpartiet (Ruotsalainen kansanpuolue)
 • KD - Suomen Kristillisdemokraatit
 • PP - Piraattipuolue
 • SIN - Sininen tulevaisuus
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
KOK - Kansallinen Kokoomus 20,80 %
VIHR - Vihreä liitto   16,00 %
SDP - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti 14,60 %
PS - Perussuomalaiset 13,80 %
KESK - Suomen Keskusta 13,50 %
VAS - Vasemmistoliitto  6,90 %
SFP (RKP) - Svenska folkpartiet (Ruotsalainen kansanpuolue) 6,30 %
KD - Suomen Kristillisdemokraatit 4,90 %
PP - Piraattipuolue 0,70 %
SIN - Sininen tulevaisuus 0,30 %
Övriga partier - Övriga partier 2,20 %

Källa: Europaparlamentet

Platser per politisk grupp - 2019-2024 Finland - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 3
S&D 2
Renew Europe 3
GUE/NGL 1
Gröna/EFA 2
ID 2

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2019-2024 Finland - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
ECR
Renew Europe
GUE/NGL
Gröna/EFA
ID
NI
Platser
KOK 20,80 % 3
VIHR 16,00 % 2
SDP 14,60 % 2
PS 13,80 % 2
KESK 13,50 % 2
VAS 6,90 % 1
SFP (RKP) 6,30 % 1
KD 4,90 % 0
PP 0,70 % 0
SIN 0,30 % 0
Övriga partier 2,20 % 0
100,00 % 3 2 0 3 1 2 2 0 13

Nationella partier

 • KOK - Kansallinen Kokoomus
 • VIHR - Vihreä liitto  
 • SDP - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti
 • PS - Perussuomalaiset
 • KESK - Suomen Keskusta
 • VAS - Vasemmistoliitto 
 • SFP (RKP) - Svenska folkpartiet (Ruotsalainen kansanpuolue)
 • KD - Suomen Kristillisdemokraatit
 • PP - Piraattipuolue
 • SIN - Sininen tulevaisuus
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
KOK Kansallinen Kokoomus 3
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
KESK Suomen Keskusta 2
SFP (RKP) Svenska folkpartiet (Ruotsalainen kansanpuolue) 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti 2
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
VIHR Vihreä liitto   2
ID - Identity and Democracy 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PS Perussuomalaiset 2
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
VAS Vasemmistoliitto  1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Ledamöternas könsfördelning per år Finland - Konstituerande sammanträde

Diagram

Ledamöternas könsfördelning på nationell och europeisk nivå per år
Finland Europeiska unionen EU
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1999 44 % 56 % 30 % 70 %
2004 43 % 57 % 31 % 69 %
2009 62 % 38 % 35 % 65 %
2014 54 % 46 % 37 % 63 %
2019 54 % 46 % 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet

Valdeltagande per år Finland - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År FI- Finland EU - Europeiska unionen
1996 57,60 %
1999 30,14 % 49,51 %
2004 39,43 % 45,47 %
2009 38,60 % 42,97 %
2014 39,10 % 42,61 %
2019 40,80 % 50,66 %

Källa: Europaparlamentet