Resultat per nationellt parti - 2009-2014 Finland - Slutliga resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • KOK - Kansallinen Kokoomus/Samlingspartiet
 • KESK - Suomen Keskusta/Centern i Finland
 • SDP - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti
 • KD-PS - VAALILIITOSSA - I VALFÖRBUND
 • VIHR - Vihreä Liitto/Gröna Förbundet
 • SFP - Svenska folkpartiet i Finland
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
KOK - Kansallinen Kokoomus/Samlingspartiet 23,20 %
KESK - Suomen Keskusta/Centern i Finland 19,00 %
SDP - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti 17,50 %
KD-PS - VAALILIITOSSA - I VALFÖRBUND 14,00 %
VIHR - Vihreä Liitto/Gröna Förbundet 12,40 %
SFP - Svenska folkpartiet i Finland 6,10 %
Övriga partier - Övriga partier 7,80 %

Källa: Europaparlamentet

Platser per politisk grupp - 2009-2014 Finland - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 4
S&D 2
ALDE 4
Gröna/EFA 2
EFD 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2009-2014 Finland - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
ALDE
Gröna/EFA
ECR
GUE/NGL
EFD
NI
Platser
KOK 23,20 % 3
KESK 19,00 % 3
SDP 17,50 % 2
KD-PS 14,00 % 2
VIHR 12,40 % 2
SFP 6,10 % 1
Övriga partier 7,80 % 0
100,00 % 4 2 4 2 0 0 1 0 13

Nationella partier

 • KOK - Kansallinen Kokoomus/Samlingspartiet
 • KESK - Suomen Keskusta/Centern i Finland
 • SDP - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti
 • KD-PS - VAALILIITOSSA - I VALFÖRBUND
 • VIHR - Vihreä Liitto/Gröna Förbundet
 • SFP - Svenska folkpartiet i Finland
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
KOK Kansallinen Kokoomus/Samlingspartiet 3
KD-PS VAALILIITOSSA - I VALFÖRBUND 1
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
KESK Suomen Keskusta/Centern i Finland 3
SFP Svenska folkpartiet i Finland 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti 2
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
VIHR Vihreä Liitto/Gröna Förbundet 2
EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
KD-PS VAALILIITOSSA - I VALFÖRBUND 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Ledamöternas könsfördelning per år Finland - Konstituerande sammanträde

Diagram

Ledamöternas könsfördelning på nationell och europeisk nivå per år
Finland Europeiska unionen EU
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1999 44 % 56 % 30 % 70 %
2004 43 % 57 % 31 % 69 %
2009 62 % 38 % 35 % 65 %
2014 54 % 46 % 37 % 63 %
2019 54 % 46 % 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet

Valdeltagande per år Finland - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År FI- Finland EU - Europeiska unionen
1996 57,60 %
1999 30,14 % 49,51 %
2004 39,43 % 45,47 %
2009 38,60 % 42,97 %
2014 39,10 % 42,61 %
2019 40,80 % 50,66 %

Källa: Europaparlamentet