Výsledky podľa vnútroštátnych strán - 2019 - 2024 Fínsko - Oficiálne výsledky

Percento hlasov

Graf

Vnútroštátne strany


 • KOK - Kansallinen Kokoomus
 • VIHR - Vihreä liitto  
 • SDP - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti
 • PS - Perussuomalaiset
 • KESK - Suomen Keskusta
 • VAS - Vasemmistoliitto 
 • SFP (RKP) - Svenska folkpartiet (Ruotsalainen kansanpuolue)
 • KD - Suomen Kristillisdemokraatit
 • PP - Piraattipuolue
 • SIN - Sininen tulevaisuus
 • Iné strany - Iné strany
Percento hlasov pre vnútroštátne strany
Vnútroštátne strany Percento hlasov % hlasov
KOK - Kansallinen Kokoomus 20,80 %
VIHR - Vihreä liitto   16,00 %
SDP - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti 14,60 %
PS - Perussuomalaiset 13,80 %
KESK - Suomen Keskusta 13,50 %
VAS - Vasemmistoliitto  6,90 %
SFP (RKP) - Svenska folkpartiet (Ruotsalainen kansanpuolue) 6,30 %
KD - Suomen Kristillisdemokraatit 4,90 %
PP - Piraattipuolue 0,70 %
SIN - Sininen tulevaisuus 0,30 %
Iné strany - Iné strany 2,20 %

Zdroj: Európsky parlament

Počet kresiel podľa politických skupín - 2019 - 2024 Fínsko - Ustanovujúca schôdza

Stĺpcový graf

Spolu kresiel

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • Renew Europe - Skupina Renew Europe
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EĽS 3
S&D 2
Renew Europe 3
GUE/NGL 1
Zelení/ESA 2
ID 2

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • Renew Europe - Skupina Renew Europe
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament

Rozdelenie vnútroštátnych strán a politických skupín - 2019 - 2024 Fínsko - Ustanovujúca schôdza

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Vnútroštátne strany Hlasy
EĽS
S&D
EKR
Renew Europe
GUE/NGL
Zelení/ESA
ID
NI
Kresiel
KOK 20,80 % 3
VIHR 16,00 % 2
SDP 14,60 % 2
PS 13,80 % 2
KESK 13,50 % 2
VAS 6,90 % 1
SFP (RKP) 6,30 % 1
KD 4,90 % 0
PP 0,70 % 0
SIN 0,30 % 0
Iné strany 2,20 % 0
100,00 % 3 2 0 3 1 2 2 0 13

Vnútroštátne strany

 • KOK - Kansallinen Kokoomus
 • VIHR - Vihreä liitto  
 • SDP - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti
 • PS - Perussuomalaiset
 • KESK - Suomen Keskusta
 • VAS - Vasemmistoliitto 
 • SFP (RKP) - Svenska folkpartiet (Ruotsalainen kansanpuolue)
 • KD - Suomen Kristillisdemokraatit
 • PP - Piraattipuolue
 • SIN - Sininen tulevaisuus
 • Iné strany - Iné strany

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • Renew Europe - Skupina Renew Europe
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 3
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
KOK Kansallinen Kokoomus 3
Renew Europe - Skupina Renew Europe 3
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
KESK Suomen Keskusta 2
SFP (RKP) Svenska folkpartiet (Ruotsalainen kansanpuolue) 1
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 2
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti 2
Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 2
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
VIHR Vihreä liitto   2
ID - Identity and Democracy 2
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PS Perussuomalaiset 2
GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 1
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
VAS Vasemmistoliitto  1

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament

Rodová rovnováha medzi poslancami podľa rokov Fínsko - Ustanovujúca schôdza

Graf

Rodová rovnováha medzi poslancami EP na vnútroštátnej a európskej úrovni podľa rokov
Fínsko Európska únia
Rok Ženy Muži Ženy Muži
1999 44 % 56 % 30 % 70 %
2004 43 % 57 % 31 % 69 %
2009 62 % 38 % 35 % 65 %
2014 54 % 46 % 37 % 63 %
2019 54 % 46 % 41 % 59 %

Zdroj: Európsky parlament

Volebná účasť podľa rokov Fínsko - Konečné výsledky

Graf

Volebná účasť na vnútroštátnej a európskej úrovni podľa rokov v percentuálnych bodoch
Rok FI- Fínsko - Európska únia
1996 57,60 %
1999 30,14 % 49,51 %
2004 39,43 % 45,47 %
2009 38,60 % 42,97 %
2014 39,10 % 42,61 %
2019 40,80 % 50,66 %

Zdroj: Európsky parlament