Resultat per nationellt parti - 2014-2019 Finland - Slutliga resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • KOK - Kansallinen Kokoomus/Samlingspartiet
 • KESK - Suomen Keskusta/Centern i Finland
 • PS - Perussuomalaiset/Sannfinländarna
 • SDP - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti
 • VAS - Vasemmistoliitto/Vänsterförbundet
 • VIHR - Vihreä liitto/Gröna förbundet
 • SFP (RKP) - Svenska folkpartiet i Finland/Suomen ruotsalainen kansanpuolue
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
KOK - Kansallinen Kokoomus/Samlingspartiet 22,60 %
KESK - Suomen Keskusta/Centern i Finland 19,70 %
PS - Perussuomalaiset/Sannfinländarna 12,90 %
SDP - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti 12,30 %
VAS - Vasemmistoliitto/Vänsterförbundet 9,30 %
VIHR - Vihreä liitto/Gröna förbundet 9,30 %
SFP (RKP) - Svenska folkpartiet i Finland/Suomen ruotsalainen kansanpuolue 6,80 %
Övriga partier - Övriga partier 7,10 %

Källa: Europaparlamentet

Platser per politisk grupp - 2014-2019 Finland - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 3
S&D 2
ECR 2
ALDE 4
GUE/NGL 1
Gröna/EFA 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2014-2019 Finland - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
ECR
ALDE
GUE/NGL
Gröna/EFA
EFDD
NI
Platser
KOK 22,60 % 3
KESK 19,70 % 3
PS 12,90 % 2
SDP 12,30 % 2
VAS 9,30 % 1
VIHR 9,30 % 1
SFP (RKP) 6,80 % 1
Övriga partier 7,10 % 0
100,00 % 3 2 2 4 1 1 0 0 13

Nationella partier

 • KOK - Kansallinen Kokoomus/Samlingspartiet
 • KESK - Suomen Keskusta/Centern i Finland
 • PS - Perussuomalaiset/Sannfinländarna
 • SDP - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti
 • VAS - Vasemmistoliitto/Vänsterförbundet
 • VIHR - Vihreä liitto/Gröna förbundet
 • SFP (RKP) - Svenska folkpartiet i Finland/Suomen ruotsalainen kansanpuolue
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SFP (RKP) Svenska folkpartiet i Finland/Suomen ruotsalainen kansanpuolue 1
KESK Suomen Keskusta/Centern i Finland 3
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
KOK Kansallinen Kokoomus/Samlingspartiet 3
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti 2
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PS Perussuomalaiset/Sannfinländarna 2
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
VAS Vasemmistoliitto/Vänsterförbundet 1
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
VIHR Vihreä liitto/Gröna förbundet 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Ledamöternas könsfördelning per år Finland - Konstituerande sammanträde

Diagram

Ledamöternas könsfördelning på nationell och europeisk nivå per år
Finland Europeiska unionen EU
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1999 44 % 56 % 30 % 70 %
2004 43 % 57 % 31 % 69 %
2009 62 % 38 % 35 % 65 %
2014 54 % 46 % 37 % 63 %
2019 54 % 46 % 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet

Valdeltagande per år Finland - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År FI- Finland EU - Europeiska unionen
1996 57,60 %
1999 30,14 % 49,51 %
2004 39,43 % 45,47 %
2009 38,60 % 42,97 %
2014 39,10 % 42,61 %
2019 40,80 % 50,66 %

Källa: Europaparlamentet