Platser per politisk grupp - 2014-2019 Belgien - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • ENF - Gruppen Nationernas och friheternas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 4
S&D 4
ECR 4
ALDE 6
Gröna/EFA 2
ENF 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • ENF - Gruppen Nationernas och friheternas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2014-2019 Belgien - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EPP
S&D
ECR
ALDE
GUE/NGL
Gröna/EFA
EFDD
ENF
NI
Platser
N-VA 4
MR 3
Open VLD 3
PS 3
CD&V 2
CSP 1
ECOLO 1
Groen 1
Vl. Belang 1
cdH 1
sp.a 1
4 4 4 6 0 2 0 1 0 21

Nationella partier

 • N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie
 • MR - Mouvement Réformateur
 • Open VLD - Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • PS - Parti Socialiste
 • CD&V - Christen-Democratisch en Vlaams
 • CSP - Christlich Soziale Partei
 • ECOLO - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales
 • Groen - Groen
 • Vl. Belang - Vlaams Belang
 • cdH - Centre Démocrate Humaniste
 • sp.a - Socialistische Partij - Anders

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • ENF - Gruppen Nationernas och friheternas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Open VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 3
MR Mouvement Réformateur 3
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams 2
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
CSP Christlich Soziale Partei 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PS Parti Socialiste 3
sp.a Socialistische Partij - Anders 1
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 4
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
ECOLO Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 1
Groen Groen 1
ENF - Gruppen Nationernas och friheternas Europa 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Vl. Belang Vlaams Belang 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet