Resultat per nationellt parti - 2019-2024 Belgien - Officiella resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie
 • VI.Belang - Vlaams Belang
 • PS - Parti Socialiste
 • Open VLD - Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • CD&V - Christen-Democratisch & Vlaams
 • ECOLO - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales
 • Groen - Groen
 • MR - Mouvement Réformateur
 • sp.a - Socialistische Partij - Anders
 • PTB-PVDA - Parti du Travail de Belgique
 • cdH - Centre Démocrate Humaniste
 • PVDA-PTB - Partij van de Arbeid van België
 • DéFI - Démocrate Fédéraliste Indépendant
 • PP - Parti Populaire
 • CSP - Christlich Soziale Partei
 • ECOLO (G.) - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (G.)
 • ProDG - Pro deutschsprachige Gemeinschaft
 • SP - Sozialistische Partei
 • PFF - Partei für Freiheit und Fortschritt
 • Övriga ned. partier - Övriga partier från nederländsktalande valkretsar
 • Övriga ty. partier - Övriga partier från tysktalande valkretsar
 • Övriga fr. partier - Övriga partier från fransktalande valkretsar
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie 13,73 %
VI.Belang - Vlaams Belang 11,68 %
PS - Parti Socialiste 10,19 %
Open VLD - Open Vlaamse Liberalen en Democraten 9,76 %
CD&V - Christen-Democratisch & Vlaams 8,90 %
ECOLO - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 7,60 %
Groen - Groen 7,57 %
MR - Mouvement Réformateur 7,36 %
sp.a - Socialistische Partij - Anders 6,25 %
PTB-PVDA - Parti du Travail de Belgique 5,57 %
cdH - Centre Démocrate Humaniste 3,41 %
PVDA-PTB - Partij van de Arbeid van België 3,03 %
DéFI - Démocrate Fédéraliste Indépendant 2,26 %
PP - Parti Populaire 1,78 %
CSP - Christlich Soziale Partei 0,22 %
ECOLO (G.) - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (G.) 0,10 %
ProDG - Pro deutschsprachige Gemeinschaft 0,08 %
SP - Sozialistische Partei 0,07 %
PFF - Partei für Freiheit und Fortschritt 0,07 %
Övriga ned. partier - Övriga partier från nederländsktalande valkretsar 0,29 %
Övriga ty. partier - Övriga partier från tysktalande valkretsar 0,08 %
Övriga fr. partier - Övriga partier från fransktalande valkretsar 0,00 %

Källa: Europaparlamentet

Platser per politisk grupp - 2019-2024 Belgien - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 4
S&D 3
ECR 3
Renew Europe 4
GUE/NGL 1
Gröna/EFA 3
ID 3

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2019-2024 Belgien - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
ECR
Renew Europe
GUE/NGL
Gröna/EFA
ID
NI
Platser
N-VA 13,73 % 3
VI.Belang 11,68 % 3
PS 10,19 % 2
Open VLD 9,76 % 2
CD&V 8,90 % 2
ECOLO 7,60 % 2
MR 7,36 % 2
Groen 7,57 % 1
sp.a 6,25 % 1
PTB-PVDA 5,57 % 1
cdH 3,41 % 1
CSP 0,22 % 1
PVDA-PTB 3,03 % 0
DéFI 2,26 % 0
PP 1,78 % 0
ECOLO (G.) 0,10 % 0
ProDG 0,08 % 0
SP 0,07 % 0
PFF 0,07 % 0
Övriga ned. partier 0,29 % 0
Övriga ty. partier 0,08 % 0
Övriga fr. partier 0,00 % 0
100,00 % 4 3 3 4 1 3 3 0 21

Nationella partier

 • N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie
 • VI.Belang - Vlaams Belang
 • PS - Parti Socialiste
 • Open VLD - Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • CD&V - Christen-Democratisch & Vlaams
 • ECOLO - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales
 • MR - Mouvement Réformateur
 • Groen - Groen
 • sp.a - Socialistische Partij - Anders
 • PTB-PVDA - Parti du Travail de Belgique
 • cdH - Centre Démocrate Humaniste
 • CSP - Christlich Soziale Partei
 • PVDA-PTB - Partij van de Arbeid van België
 • DéFI - Démocrate Fédéraliste Indépendant
 • PP - Parti Populaire
 • ECOLO (G.) - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (G.)
 • ProDG - Pro deutschsprachige Gemeinschaft
 • SP - Sozialistische Partei
 • PFF - Partei für Freiheit und Fortschritt
 • Övriga ned. partier - Övriga partier från nederländsktalande valkretsar
 • Övriga ty. partier - Övriga partier från tysktalande valkretsar
 • Övriga fr. partier - Övriga partier från fransktalande valkretsar

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
CD&V Christen-Democratisch & Vlaams 2
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
CSP Christlich Soziale Partei 1
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Open VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 2
MR Mouvement Réformateur 2
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
sp.a Socialistische Partij - Anders 1
PS Parti Socialiste 2
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 3
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Groen Groen 1
ECOLO Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 2
ID - Identity and Democracy 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
VI.Belang Vlaams Belang 3
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PTB-PVDA Parti du Travail de Belgique 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Ledamöternas könsfördelning per år Belgien - Konstituerande sammanträde

Diagram

Ledamöternas könsfördelning på nationell och europeisk nivå per år
Belgien Europeiska unionen EU
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1979 8 % 92 % 16 % 84 %
1984 17 % 83 % 18 % 82 %
1989 17 % 83 % 19 % 81 %
1994 32 % 68 % 26 % 74 %
1999 28 % 72 % 30 % 70 %
2004 33 % 67 % 31 % 69 %
2009 36 % 64 % 35 % 65 %
2014 29 % 71 % 37 % 63 %
2019 38 % 62 % 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet

Valdeltagande per år Belgien - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År BE- Belgien EU - Europeiska unionen
1979 91,36 % 61,99 %
1984 92,09 % 58,98 %
1989 90,73 % 58,41 %
1994 90,66 % 56,67 %
1999 91,05 % 49,51 %
2004 90,81 % 45,47 %
2009 90,39 % 42,97 %
2014 89,64 % 42,61 %
2019 88,47 % 50,66 %

Källa: Europaparlamentet