Platser per politisk grupp - 1989-1994 Belgien - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
 • ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
 • CG - Enad vänster
 • DR - Europeiska högerns tekniska grupp
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S 8
PPE 7
LDR 4
V 3
ARC 1
DR 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
 • ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
 • CG - Enad vänster
 • DR - Europeiska högerns tekniska grupp
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 1989-1994 Belgien - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
S
PPE
LDR
V
RDE
ARC
CG
DR
NI
Platser
CVP 5
PS 5
SP 3
ECOLO 2
PRL 2
PSC 2
VLD 2
Agalev 1
VI. Blok 1
VU 1
8 7 4 3 0 1 0 1 0 24

Nationella partier

 • CVP - Christelijke Volkspartij
 • PS - Parti Socialiste
 • SP - Socialistische Partij
 • ECOLO - Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales
 • PRL - Parti Réformateur Libéral
 • PSC - Parti Social Chrétien
 • VLD - Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Agalev - Anders Gaan Leven
 • VI. Blok - Vlaams Blok
 • VU - Volksunie

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
 • ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
 • CG - Enad vänster
 • DR - Europeiska högerns tekniska grupp
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S - Socialistgruppen 8
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PS Parti Socialiste 5
SP Socialistische Partij 3
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 7
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
CVP Christelijke Volkspartij 5
PSC Parti Social Chrétien 2
LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PRL Parti Réformateur Libéral 2
VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 2
V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
ECOLO Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 2
Agalev Anders Gaan Leven 1
ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
VU Volksunie 1
DR - Europeiska högerns tekniska grupp 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
VI. Blok Vlaams Blok 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet