Zetels per politieke fractie - 2019-2024 België - Uittredend Parlement

Staafdiagram

Totaal zetels

Politieke fracties in het Europees Parlement

Overeenkomstig de procedureregels van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Zetels per politieke fractie
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
The Left 1
S&D 2
Groenen/EVA 3
Renew Europe 4
EVP 4
ECR 3
ID 3
NI 1

Politieke fracties in het Europees Parlement

Overeenkomstig de procedureregels van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Bron: Europees Parlement

Uitsplitsing in nationale partijen en politieke fracties - 2019-2024 België - Uittredend Parlement

Nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Nationale partijen
EVP
S&D
ECR
Renew Europe
The Left
Groenen/EVA
ID
NI
Zetels
N-VA 3
VB 3
CD&V 2
ECOLO 2
MR 2
Open VLD 2
CSP 1
Groen! 1
Ind. 1
LE 1
PS 1
PTB-PVDA 1
Vooruit 1
4 2 3 4 1 3 3 1 21

Nationale partijen

 • N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie
 • VB - Vlaams Belang
 • CD&V - Christen-Democratisch en Vlaams
 • ECOLO - Écologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales
 • MR - Mouvement Réformateur
 • Open VLD - Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • CSP - Christlich Soziale Partei
 • Groen!
 • Ind. - Independents
 • LE - Les Engagés
 • PS - Parti Socialiste
 • PTB-PVDA - Parti du Travail de Belgique
 • Vooruit

Overeenkomstig de procedureregels van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 4
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams 2
LE Les Engagés 1
CSP Christlich Soziale Partei 1
Renew Europe - Fractie Renew Europe 4
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Open VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 2
MR Mouvement Réformateur 2
ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 3
Groenen/EVA - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
ECOLO Écologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales 2
Groen! 1
ID - Fractie Identiteit en Democratie 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
VB Vlaams Belang 3
S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement 2
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
PS Parti Socialiste 1
Vooruit 1
The Left - Linkse Fractie in het Europees Parlement - GUE/NGL 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
PTB-PVDA Parti du Travail de Belgique 1
NI - Niet-fractiegebonden leden 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Ind. Independents 1

Overeenkomstig de procedureregels van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Bron: Europees Parlement