Nationale resultater Denne sektion af hjemmesiden omhandler valgresultaterne i alle medlemsstater

Live-resultater - 17.06.24

Den Europæiske Union

Information Icon

Vælg et land enten på kortet eller på rullemenuen for at se for den enkelte medlemsstat:

Vælg et land for at se for den enkelte medlemsstat:

  • Resultater pr. nationalt parti
  • Pladser pr. politisk gruppe
  • Opdeling efter nationale partier og politiske grupper
  • Kønsbalancen blandt MEP'er for hvert europaparlamentsvalg
  • Valgdeltagelse ved hvert europaparlamentsvalg
Tilgængelige resultater pr. medlemsstat
Tilgængelighed af resultater pr. medlemsstat, tilgængelighedstype og tidspunkt for seneste opdatering
Land Resultattype Senest opdateret
Belgien Foreløbige resultater
Bulgarien Foreløbige resultater
Cypern Foreløbige resultater
Danmark Foreløbige resultater
Estland Foreløbige resultater
Finland Foreløbige resultater
Frankrig Foreløbige resultater
Grækenland Foreløbige resultater
Irland Foreløbige resultater
Italien Foreløbige resultater
Kroatien Foreløbige resultater
Letland Foreløbige resultater
Litauen Foreløbige resultater
Luxembourg Foreløbige resultater
Malta Foreløbige resultater
Nederlandene Foreløbige resultater
Polen Foreløbige resultater
Portugal Foreløbige resultater
Rumænien Foreløbige resultater
Slovakiet Foreløbige resultater
Slovenien Foreløbige resultater
Spanien Foreløbige resultater
Sverige Foreløbige resultater
Tjekkiet Foreløbige resultater
Tyskland Foreløbige resultater
Ungarn Foreløbige resultater
Østrig Foreløbige resultater

Resultattype:

Skøn: Aggregeret tal udarbejdet af Verian ud fra foreliggende nationale prognoser og rundspørgedata fra valget og offentliggjort i en given medlemsstat efter valghandlingens afslutning, fra veletablerede og pålidelige nationale meningsmålingsinstitutter.

Foreløbige resultater: Første resultater som forelagt af medlemsstatens officielle valgmyndighed på grundlag af en procentdel af de optalte stemmer.

Endelige resultater: Valgresultaterne som officielt bekendtgjort af medlemsstatens officielle valgmyndighed efter optælling af samtlige stemmer.

Officielle resultater: Endelige resultater som bekendtgjort af medlemsstatens officielle valgmyndighed og godkendt af den nationale lovgivende myndighed.

Konstituerende møde: Valgresultaterne som officielt bekendtgjort af det nyvalgte Europa-Parlament efter valgs prøvelse af de valgte medlemmer.

Afgående Parlament: Europa-Parlamentet konfigureret som ved sidste plenarmøde i indeværende valgperiode.