Nationale resultater Denne sektion af hjemmesiden omhandler valgresultaterne i alle medlemsstater

Den Europæiske Union

Information Icon

Vælg et land enten på kortet eller på rullemenuen for at se for den enkelte medlemsstat:

Vælg et land for at se for den enkelte medlemsstat:

  • Resultater pr. nationalt parti
  • Pladser pr. politisk gruppe
  • Opdeling efter nationale partier og politiske grupper
  • Kønsbalancen blandt MEP'er for hvert europaparlamentsvalg
  • Valgdeltagelse ved hvert europaparlamentsvalg
Tilgængelighed af resultater pr. medlemsstat, tilgængelighedstype og tidspunkt for seneste opdatering
Tilgængelige resultater pr. medlemsstat
Land Resultattype Senest opdateret
Belgien Ikke tilgængelig
Bulgarien Ikke tilgængelig
Cypern Ikke tilgængelig
Danmark Ikke tilgængelig
Estland Ikke tilgængelig
Finland Ikke tilgængelig
Frankrig Ikke tilgængelig
Grækenland Ikke tilgængelig
Holland Ikke tilgængelig
Irland Ikke tilgængelig
Italien Ikke tilgængelig
Kroatien Ikke tilgængelig
Letland Ikke tilgængelig
Litauen Ikke tilgængelig
Luxembourg Ikke tilgængelig
Malta Ikke tilgængelig
Polen Ikke tilgængelig
Portugal Ikke tilgængelig
Rumænien Ikke tilgængelig
Slovakiet Ikke tilgængelig
Slovenien Ikke tilgængelig
Spanien Ikke tilgængelig
Sverige Ikke tilgængelig
Tjekkiet Ikke tilgængelig
Tyskland Ikke tilgængelig
Ungarn Ikke tilgængelig
Østrig Ikke tilgængelig

Resultattype:

Skøn: Aggregeret tal udarbejdet af Verian ud fra foreliggende nationale prognoser og rundspørgedata fra valget og offentliggjort i en given medlemsstat efter valghandlingens afslutning, fra veletablerede og pålidelige nationale meningsmålingsinstitutter.

Foreløbige resultater: Første resultater som forelagt af medlemsstatens officielle valgmyndighed på grundlag af en procentdel af de optalte stemmer.

Endelige resultater: Valgresultaterne som officielt bekendtgjort af medlemsstatens officielle valgmyndighed efter optælling af samtlige stemmer.

Officielle resultater: Endelige resultater som bekendtgjort af medlemsstatens officielle valgmyndighed og godkendt af den nationale lovgivende myndighed.

Konstituerende møde: Valgresultaterne som officielt bekendtgjort af det nyvalgte Europa-Parlament efter valgs prøvelse af de valgte medlemmer.

Afgående Parlament: Europa-Parlamentet konfigureret som ved sidste plenarmøde i indeværende valgperiode.