Tulemused riigiti Sellel lehel on esitatud valimistulemused kõigis liikmesriikides

Euroopa Liit

Information Icon

Kui valid kaardil või rippmenüüs riigi, näed iga liikmesriigi kohta järgmist teavet:

Kui valid riigi, näed iga liikmesriigi kohta järgmist teavet:

  • Tulemused liikmesriikide erakondade kaupa
  • Kohad fraktsioonide kaupa
  • Jaotus liikmesriikide erakondade ja fraktsioonide kaupa
  • Parlamendiliikmete sooline jaotus järjestikuste Euroopa Parlamendi valimiste tulemusel
  • Valimisaktiivsus Euroopa Parlamendi valimiste kaupa
Tulemused liikmesriikide kaupa, tulemuste liik ja viimase ajakohastuse aeg
Olemasolevad tulemused liikmesriikide kaupa
Riik Tulemuste liik Viimati ajakohastatud
Austria Pole saadaval
Belgia Pole saadaval
Bulgaaria Pole saadaval
Eesti Pole saadaval
Hispaania Pole saadaval
Holland Pole saadaval
Horvaatia Pole saadaval
Iirimaa Pole saadaval
Itaalia Pole saadaval
Kreeka Pole saadaval
Küpros Pole saadaval
Leedu Pole saadaval
Luksemburg Pole saadaval
Läti Pole saadaval
Malta Pole saadaval
Poola Pole saadaval
Portugal Pole saadaval
Prantsusmaa Pole saadaval
Rootsi Pole saadaval
Rumeenia Pole saadaval
Saksamaa Pole saadaval
Slovakkia Pole saadaval
Sloveenia Pole saadaval
Soome Pole saadaval
Taani Pole saadaval
Tšehhi Pole saadaval
Ungari Pole saadaval

Tulemuste liik:

Prognoosid: Riiklike prognooside ja/või küsitlustulemuste põhjal tehtud kompilatsioon, mille Verian on koostanud Euroopa Parlamendi heakskiidul, toetudes tuntud ja usaldusväärsete riiklike uuringuagentuuride andmetele, mis avaldatakse asjaomases liikmesriigis pärast hääletamise lõppu.

Esialgsed tulemused: Esmased tulemused, mille esitab liikmesriigi riiklik valimiskomisjon vastavalt tulemuste laekumisele.

Lõplikud tulemused: Tulemused, mille avaldab liikmesriigi riiklik valimiskomisjon pärast kõigi häälte lugemist.

Ametlikud tulemused: Lõplikud tulemused, mille kuulutab välja liikmesriigi riiklik valimiskomisjon ja mille on kinnitanud riiklik seadusandja.

Avaistung: Vastvalitud Euroopa Parlamendi poolt välja kuulutatud tulemused pärast parlamendiliikmete volituste kontrollimist.

Parlamendi lahkuv koosseis: Euroopa Parlamendi koosseis käesoleva ametiaja viimasel istungjärgul.