Wyniki krajowe Ta strona zawiera wyniki wyborów we wszystkich państwach członkowskich.

Unia Europejska

Information Icon

Wybierz kraj na mapie lub na liście, aby uzyskać następujące informacje na jego temat:

Wybierz kraj, aby uzyskać następujące informacje:

  • Wyniki według partii krajowych
  • Mandaty według grup politycznych
  • Podział według partii krajowych i grup politycznych
  • Rozkład płci posłów do PE w poszczególnych wyborach europejskich
  • Poziom frekwencji w kolejnych wyborach europejskich
Dostępność wyników według państwa członkowskiego, rodzaju dostępności i ostatniej aktualizacji
Dostępne wyniki w podziale na państwa członkowskie
Kraj Typy wyników Ostatnia aktualizacja
Austria Niedostępne
Belgia Niedostępne
Bułgaria Niedostępne
Chorwacja Niedostępne
Cypr Niedostępne
Czechy Niedostępne
Dania Niedostępne
Estonia Niedostępne
Finlandia Niedostępne
Francja Niedostępne
Grecja Niedostępne
Hiszpania Niedostępne
Holandia Niedostępne
Irlandia Niedostępne
Litwa Niedostępne
Luksemburg Niedostępne
Łotwa Niedostępne
Malta Niedostępne
Niemcy Niedostępne
Polska Niedostępne
Portugalia Niedostępne
Rumunia Niedostępne
Słowacja Niedostępne
Słowenia Niedostępne
Szwecja Niedostępne
Węgry Niedostępne
Włochy Niedostępne

Typy wyników:

Szacunki: Zestawienie dostępnych krajowych danych szacunkowych lub sondażowych, opublikowanych w danym państwie członkowskim po zakończeniu głosowania, sporządzone przez Verian na podstawie danych ze znanych i wiarygodnych ośrodków badania opinii publicznej.

Wstępne wyniki: Pierwsze wyniki przedstawione przez organ wyborczy państwa członkowskiego na podstawie odsetka policzonych głosów.

Wyniki końcowe: Wyniki opublikowane przez organ wyborczy państwa członkowskiego po przeliczeniu wszystkich głosów.

Oficjalne wyniki: Ostateczne wyniki ogłoszone przez organ wyborczy państwa członkowskiego i zatwierdzone przez krajową władzę ustawodawczą.

Posiedzenie inauguracyjne: Wyniki ogłoszone oficjalnie przez nowo wybrany Parlament Europejski po weryfikacji kryteriów, które muszą spełnić posłowie.

Ustępujący parlament: Skład Parlamentu Europejskiego wg sytuacji na ostatnim posiedzeniu mijającej kadencji.