Места по политически групи и държави - 2014-2019 r.
Учредително заседание

Държава Брой места
Австрия
Австрия:

5

Австрия:

5

Австрия:

1

Австрия:

3

Австрия:

4

18
Белгия
Белгия:

4

Белгия:

4

Белгия:

4

Белгия:

6

Белгия:

2

Белгия:

1

21
България
България:

7

България:

4

България:

2

България:

4

17
Германия
Германия:

34

Германия:

27

Германия:

8

Германия:

4

Германия:

8

Германия:

13

Германия:

2

96
Гърция
Гърция:

5

Гърция:

4

Гърция:

1

Гърция:

6

Гърция:

5

21
Дания
Дания:

1

Дания:

3

Дания:

4

Дания:

3

Дания:

1

Дания:

1

13
Естония
Естония:

1

Естония:

1

Естония:

3

Естония:

1

6
Ирландия
Ирландия:

4

Ирландия:

1

Ирландия:

1

Ирландия:

1

Ирландия:

4

11
Испания
Испания:

17

Испания:

14

Испания:

8

Испания:

11

Испания:

4

54
Италия
Италия:

17

Италия:

31

Италия:

3

Италия:

17

Италия:

5

73
Кипър
Кипър:

2

Кипър:

2

Кипър:

2

6
Латвия
Латвия:

4

Латвия:

1

Латвия:

1

Латвия:

1

Латвия:

1

8
Литва
Литва:

2

Литва:

2

Литва:

1

Литва:

3

Литва:

1

Литва:

2

11
Люксембург
Люксембург:

3

Люксембург:

1

Люксембург:

1

Люксембург:

1

6
Малта
Малта:

3

Малта:

3

6
Нидерландия
Нидерландия:

5

Нидерландия:

3

Нидерландия:

2

Нидерландия:

7

Нидерландия:

3

Нидерландия:

2

Нидерландия:

4

26
Обединено кралство
Обединено кралство:

20

Обединено кралство:

20

Обединено кралство:

1

Обединено кралство:

1

Обединено кралство:

6

Обединено кралство:

24

Обединено кралство:

1

73
Полша
Полша:

23

Полша:

5

Полша:

19

Полша:

4

51
Португалия
Португалия:

7

Португалия:

8

Португалия:

2

Португалия:

4

21
Румъния
Румъния:

15

Румъния:

16

Румъния:

1

32
Словакия
Словакия:

6

Словакия:

4

Словакия:

2

Словакия:

1

13
Словения
Словения:

5

Словения:

1

Словения:

1

Словения:

1

8
Унгария
Унгария:

12

Унгария:

4

Унгария:

2

Унгария:

3

21
Финландия
Финландия:

3

Финландия:

2

Финландия:

2

Финландия:

4

Финландия:

1

Финландия:

1

13
Франция
Франция:

20

Франция:

13

Франция:

7

Франция:

4

Франция:

6

Франция:

1

Франция:

23

74
Хърватия
Хърватия:

5

Хърватия:

2

Хърватия:

1

Хърватия:

2

Хърватия:

1

11
Чехия
Чехия:

7

Чехия:

4

Чехия:

2

Чехия:

4

Чехия:

3

Чехия:

1

21
Швеция
Швеция:

4

Швеция:

6

Швеция:

3

Швеция:

1

Швеция:

4

Швеция:

2

20
Европейски съюз
Европейски съюз:

221

Европейски съюз:

191

Европейски съюз:

70

Европейски съюз:

67

Европейски съюз:

52

Европейски съюз:

50

Европейски съюз:

48

Европейски съюз:

52

751
Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава
ЕНП
S&D
ЕКР
АЛДЕ
ЕОЛ/СЗЛ
Зелените/ECA
EFDD
НЧ
Общо места
Австрия AT 5 5 1 3 4 18
Белгия BE 4 4 4 6 2 1 21
България BG 7 4 2 4 17
Германия DE 34 27 8 4 8 13 2 96
Гърция EL 5 4 1 6 5 21
Дания DK 1 3 4 3 1 1 13
Естония EE 1 1 3 1 6
Ирландия IE 4 1 1 1 4 11
Испания ES 17 14 8 11 4 54
Италия IT 17 31 3 17 5 73
Кипър CY 2 2 2 6
Латвия LV 4 1 1 1 1 8
Литва LT 2 2 1 3 1 2 11
Люксембург LU 3 1 1 1 6
Малта MT 3 3 6
Нидерландия NL 5 3 2 7 3 2 4 26
Обединено кралство UK 20 20 1 1 6 24 1 73
Полша PL 23 5 19 4 51
Португалия PT 7 8 2 4 21
Румъния RO 15 16 1 32
Словакия SK 6 4 2 1 13
Словения SI 5 1 1 1 8
Унгария HU 12 4 2 3 21
Финландия FI 3 2 2 4 1 1 13
Франция FR 20 13 7 4 6 1 23 74
Хърватия HR 5 2 1 2 1 11
Чехия CZ 7 4 2 4 3 1 21
Швеция SE 4 6 3 1 4 2 20
Европейски съюз ЕС 221 191 70 67 52 50 48 52 751

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Места по политически групи и държави - 2014-2019 r.
Учредително заседание

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места

Източник: Европейски парламент