Места по политически групи и държави - 2009-2014 r.
Учредително заседание

Държава Брой места
Австрия
Австрия:

6

Австрия:

4

Австрия:

2

Австрия:

5

17
Белгия
Белгия:

5

Белгия:

5

Белгия:

5

Белгия:

4

Белгия:

1

Белгия:

2

22
България
България:

6

България:

4

България:

5

България:

2

17
Германия
Германия:

42

Германия:

23

Германия:

12

Германия:

14

Германия:

8

99
Гърция
Гърция:

8

Гърция:

8

Гърция:

1

Гърция:

3

Гърция:

2

22
Дания
Дания:

1

Дания:

4

Дания:

3

Дания:

2

Дания:

1

Дания:

2

13
Естония
Естония:

1

Естония:

1

Естония:

3

Естония:

1

6
Ирландия
Ирландия:

4

Ирландия:

3

Ирландия:

4

Ирландия:

1

12
Испания
Испания:

23

Испания:

21

Испания:

2

Испания:

2

Испания:

1

Испания:

1

50
Италия
Италия:

35

Италия:

21

Италия:

7

Италия:

9

72
Кипър
Кипър:

2

Кипър:

2

Кипър:

2

6
Латвия
Латвия:

3

Латвия:

1

Латвия:

1

Латвия:

1

Латвия:

1

Латвия:

1

8
Литва
Литва:

4

Литва:

3

Литва:

2

Литва:

1

Литва:

2

12
Люксембург
Люксембург:

3

Люксембург:

1

Люксембург:

1

Люксембург:

1

6
Малта
Малта:

2

Малта:

3

5
Нидерландия
Нидерландия:

5

Нидерландия:

3

Нидерландия:

6

Нидерландия:

3

Нидерландия:

1

Нидерландия:

2

Нидерландия:

1

Нидерландия:

4

25
Обединено кралство
Обединено кралство:

13

Обединено кралство:

11

Обединено кралство:

5

Обединено кралство:

25

Обединено кралство:

1

Обединено кралство:

13

Обединено кралство:

4

72
Полша
Полша:

28

Полша:

7

Полша:

15

50
Португалия
Португалия:

10

Португалия:

7

Португалия:

5

22
Румъния
Румъния:

14

Румъния:

11

Румъния:

5

Румъния:

3

33
Словакия
Словакия:

6

Словакия:

5

Словакия:

1

Словакия:

1

13
Словения
Словения:

3

Словения:

2

Словения:

2

7
Унгария
Унгария:

14

Унгария:

4

Унгария:

1

Унгария:

3

22
Финландия
Финландия:

4

Финландия:

2

Финландия:

4

Финландия:

2

Финландия:

1

13
Франция
Франция:

29

Франция:

14

Франция:

6

Франция:

14

Франция:

5

Франция:

1

Франция:

3

72
Чехия
Чехия:

2

Чехия:

7

Чехия:

9

Чехия:

4

22
Швеция
Швеция:

5

Швеция:

5

Швеция:

4

Швеция:

3

Швеция:

1

18
Европейски съюз
Европейски съюз:

265

Европейски съюз:

184

Европейски съюз:

84

Европейски съюз:

55

Европейски съюз:

54

Европейски съюз:

35

Европейски съюз:

32

Европейски съюз:

27

736
Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава
ЕНП
S&D
ALDE
Verts/ALE
ЕКР
GUE/NGL
EFD
НЧ
Общо места
Австрия AT 6 4 2 5 17
Белгия BE 5 5 5 4 1 2 22
България BG 6 4 5 2 17
Германия DE 42 23 12 14 8 99
Гърция EL 8 8 1 3 2 22
Дания DK 1 4 3 2 1 2 13
Естония EE 1 1 3 1 6
Ирландия IE 4 3 4 1 12
Испания ES 23 21 2 2 1 1 50
Италия IT 35 21 7 9 72
Кипър CY 2 2 2 6
Латвия LV 3 1 1 1 1 1 8
Литва LT 4 3 2 1 2 12
Люксембург LU 3 1 1 1 6
Малта MT 2 3 5
Нидерландия NL 5 3 6 3 1 2 1 4 25
Обединено кралство UK 13 11 5 25 1 13 4 72
Полша PL 28 7 15 50
Португалия PT 10 7 5 22
Румъния RO 14 11 5 3 33
Словакия SK 6 5 1 1 13
Словения SI 3 2 2 7
Унгария HU 14 4 1 3 22
Финландия FI 4 2 4 2 1 13
Франция FR 29 14 6 14 5 1 3 72
Чехия CZ 2 7 9 4 22
Швеция SE 5 5 4 3 1 18
Европейски съюз ЕС 265 184 84 55 54 35 32 27 736

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Места по политически групи и държави - 2009-2014 r.
Учредително заседание

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места

Източник: Европейски парламент