Mandaty według grupy politycznej i kraju - 2009-2014
Posiedzenie inauguracyjne

Kraj Liczba mandatów
Austria
Austria:

6

Austria:

4

Austria:

2

Austria:

5

17
Belgia
Belgia:

5

Belgia:

5

Belgia:

5

Belgia:

4

Belgia:

1

Belgia:

2

22
Bułgaria
Bułgaria:

6

Bułgaria:

4

Bułgaria:

5

Bułgaria:

2

17
Cypr
Cypr:

2

Cypr:

2

Cypr:

2

6
Czechy
Czechy:

2

Czechy:

7

Czechy:

9

Czechy:

4

22
Dania
Dania:

1

Dania:

4

Dania:

3

Dania:

2

Dania:

1

Dania:

2

13
Estonia
Estonia:

1

Estonia:

1

Estonia:

3

Estonia:

1

6
Finlandia
Finlandia:

4

Finlandia:

2

Finlandia:

4

Finlandia:

2

Finlandia:

1

13
Francja
Francja:

29

Francja:

14

Francja:

6

Francja:

14

Francja:

5

Francja:

1

Francja:

3

72
Grecja
Grecja:

8

Grecja:

8

Grecja:

1

Grecja:

3

Grecja:

2

22
Hiszpania
Hiszpania:

23

Hiszpania:

21

Hiszpania:

2

Hiszpania:

2

Hiszpania:

1

Hiszpania:

1

50
Holandia
Holandia:

5

Holandia:

3

Holandia:

6

Holandia:

3

Holandia:

1

Holandia:

2

Holandia:

1

Holandia:

4

25
Irlandia
Irlandia:

4

Irlandia:

3

Irlandia:

4

Irlandia:

1

12
Litwa
Litwa:

4

Litwa:

3

Litwa:

2

Litwa:

1

Litwa:

2

12
Luksemburg
Luksemburg:

3

Luksemburg:

1

Luksemburg:

1

Luksemburg:

1

6
Łotwa
Łotwa:

3

Łotwa:

1

Łotwa:

1

Łotwa:

1

Łotwa:

1

Łotwa:

1

8
Malta
Malta:

2

Malta:

3

5
Niemcy
Niemcy:

42

Niemcy:

23

Niemcy:

12

Niemcy:

14

Niemcy:

8

99
Polska
Polska:

28

Polska:

7

Polska:

15

50
Portugalia
Portugalia:

10

Portugalia:

7

Portugalia:

5

22
Rumunia
Rumunia:

14

Rumunia:

11

Rumunia:

5

Rumunia:

3

33
Słowacja
Słowacja:

6

Słowacja:

5

Słowacja:

1

Słowacja:

1

13
Słowenia
Słowenia:

3

Słowenia:

2

Słowenia:

2

7
Szwecja
Szwecja:

5

Szwecja:

5

Szwecja:

4

Szwecja:

3

Szwecja:

1

18
Węgry
Węgry:

14

Węgry:

4

Węgry:

1

Węgry:

3

22
Wielka Brytania
Wielka Brytania:

13

Wielka Brytania:

11

Wielka Brytania:

5

Wielka Brytania:

25

Wielka Brytania:

1

Wielka Brytania:

13

Wielka Brytania:

4

72
Włochy
Włochy:

35

Włochy:

21

Włochy:

7

Włochy:

9

72
Unia Europejska
Unia Europejska:

265

Unia Europejska:

184

Unia Europejska:

84

Unia Europejska:

55

Unia Europejska:

54

Unia Europejska:

35

Unia Europejska:

32

Unia Europejska:

27

736
Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj
EPL
S&D
ALDE
Verts/ALE
EKR
GUE/NGL
EFD
NI
Łączna liczba mandatów
Austria AT 6 4 2 5 17
Belgia BE 5 5 5 4 1 2 22
Bułgaria BG 6 4 5 2 17
Cypr CY 2 2 2 6
Czechy CZ 2 7 9 4 22
Dania DK 1 4 3 2 1 2 13
Estonia EE 1 1 3 1 6
Finlandia FI 4 2 4 2 1 13
Francja FR 29 14 6 14 5 1 3 72
Grecja EL 8 8 1 3 2 22
Hiszpania ES 23 21 2 2 1 1 50
Holandia NL 5 3 6 3 1 2 1 4 25
Irlandia IE 4 3 4 1 12
Litwa LT 4 3 2 1 2 12
Luksemburg LU 3 1 1 1 6
Łotwa LV 3 1 1 1 1 1 8
Malta MT 2 3 5
Niemcy DE 42 23 12 14 8 99
Polska PL 28 7 15 50
Portugalia PT 10 7 5 22
Rumunia RO 14 11 5 3 33
Słowacja SK 6 5 1 1 13
Słowenia SI 3 2 2 7
Szwecja SE 5 5 4 3 1 18
Węgry HU 14 4 1 3 22
Wielka Brytania UK 13 11 5 25 1 13 4 72
Włochy IT 35 21 7 9 72
Unia Europejska UE 265 184 84 55 54 35 32 27 736

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Mandaty według grupy politycznej i kraju - 2009-2014
Posiedzenie inauguracyjne

Rozmieszczenie wybranych grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Łączna liczba mandatów

Źródło: Parlament Europejski