Mandati prema klubovima zastupnika i državama - 2009. – 2014.
Konstituirajuća sjednica

Država Broj mandata
Austrija
Austrija:

6

Austrija:

4

Austrija:

2

Austrija:

5

17
Belgija
Belgija:

5

Belgija:

5

Belgija:

5

Belgija:

4

Belgija:

1

Belgija:

2

22
Bugarska
Bugarska:

6

Bugarska:

4

Bugarska:

5

Bugarska:

2

17
Cipar
Cipar:

2

Cipar:

2

Cipar:

2

6
Češka
Češka:

2

Češka:

7

Češka:

9

Češka:

4

22
Danska
Danska:

1

Danska:

4

Danska:

3

Danska:

2

Danska:

1

Danska:

2

13
Estonija
Estonija:

1

Estonija:

1

Estonija:

3

Estonija:

1

6
Finska
Finska:

4

Finska:

2

Finska:

4

Finska:

2

Finska:

1

13
Francuska
Francuska:

29

Francuska:

14

Francuska:

6

Francuska:

14

Francuska:

5

Francuska:

1

Francuska:

3

72
Grčka
Grčka:

8

Grčka:

8

Grčka:

1

Grčka:

3

Grčka:

2

22
Irska
Irska:

4

Irska:

3

Irska:

4

Irska:

1

12
Italija
Italija:

35

Italija:

21

Italija:

7

Italija:

9

72
Latvija
Latvija:

3

Latvija:

1

Latvija:

1

Latvija:

1

Latvija:

1

Latvija:

1

8
Litva
Litva:

4

Litva:

3

Litva:

2

Litva:

1

Litva:

2

12
Luksemburg
Luksemburg:

3

Luksemburg:

1

Luksemburg:

1

Luksemburg:

1

6
Mađarska
Mađarska:

14

Mađarska:

4

Mađarska:

1

Mađarska:

3

22
Malta
Malta:

2

Malta:

3

5
Nizozemska
Nizozemska:

5

Nizozemska:

3

Nizozemska:

6

Nizozemska:

3

Nizozemska:

1

Nizozemska:

2

Nizozemska:

1

Nizozemska:

4

25
Njemačka
Njemačka:

42

Njemačka:

23

Njemačka:

12

Njemačka:

14

Njemačka:

8

99
Poljska
Poljska:

28

Poljska:

7

Poljska:

15

50
Portugal
Portugal:

10

Portugal:

7

Portugal:

5

22
Rumunjska
Rumunjska:

14

Rumunjska:

11

Rumunjska:

5

Rumunjska:

3

33
Slovačka
Slovačka:

6

Slovačka:

5

Slovačka:

1

Slovačka:

1

13
Slovenija
Slovenija:

3

Slovenija:

2

Slovenija:

2

7
Španjolska
Španjolska:

23

Španjolska:

21

Španjolska:

2

Španjolska:

2

Španjolska:

1

Španjolska:

1

50
Švedska
Švedska:

5

Švedska:

5

Švedska:

4

Švedska:

3

Švedska:

1

18
Ujedinjena Kraljevina
Ujedinjena Kraljevina:

13

Ujedinjena Kraljevina:

11

Ujedinjena Kraljevina:

5

Ujedinjena Kraljevina:

25

Ujedinjena Kraljevina:

1

Ujedinjena Kraljevina:

13

Ujedinjena Kraljevina:

4

72
Europska unija
Europska unija:

265

Europska unija:

184

Europska unija:

84

Europska unija:

55

Europska unija:

54

Europska unija:

35

Europska unija:

32

Europska unija:

27

736
Raspodjela klubova zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država
EPP
S&D
ALDE
Verts/ALE
ECR
GUE/NGL
EFD
NI
Ukupno mandata
Austrija AT 6 4 2 5 17
Belgija BE 5 5 5 4 1 2 22
Bugarska BG 6 4 5 2 17
Cipar CY 2 2 2 6
Češka CZ 2 7 9 4 22
Danska DK 1 4 3 2 1 2 13
Estonija EE 1 1 3 1 6
Finska FI 4 2 4 2 1 13
Francuska FR 29 14 6 14 5 1 3 72
Grčka EL 8 8 1 3 2 22
Irska IE 4 3 4 1 12
Italija IT 35 21 7 9 72
Latvija LV 3 1 1 1 1 1 8
Litva LT 4 3 2 1 2 12
Luksemburg LU 3 1 1 1 6
Mađarska HU 14 4 1 3 22
Malta MT 2 3 5
Nizozemska NL 5 3 6 3 1 2 1 4 25
Njemačka DE 42 23 12 14 8 99
Poljska PL 28 7 15 50
Portugal PT 10 7 5 22
Rumunjska RO 14 11 5 3 33
Slovačka SK 6 5 1 1 13
Slovenija SI 3 2 2 7
Španjolska ES 23 21 2 2 1 1 50
Švedska SE 5 5 4 3 1 18
Ujedinjena Kraljevina UK 13 11 5 25 1 13 4 72
Europska unija EU 265 184 84 55 54 35 32 27 736

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Mandati prema klubovima zastupnika i državama - 2009. – 2014.
Konstituirajuća sjednica

Raspodjela odabranog kluba zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država Ukupno mandata

Izvor: Europski parlament