Vietas politisko grupu un valstu dalījumā - 2009.-2014.
Konstitutīvā sesija

Valsts Vietu skaits
Apvienotā Karaliste
Apvienotā Karaliste:

13

Apvienotā Karaliste:

11

Apvienotā Karaliste:

5

Apvienotā Karaliste:

25

Apvienotā Karaliste:

1

Apvienotā Karaliste:

13

Apvienotā Karaliste:

4

72
Austrija
Austrija:

6

Austrija:

4

Austrija:

2

Austrija:

5

17
Beļģija
Beļģija:

5

Beļģija:

5

Beļģija:

5

Beļģija:

4

Beļģija:

1

Beļģija:

2

22
Bulgārija
Bulgārija:

6

Bulgārija:

4

Bulgārija:

5

Bulgārija:

2

17
Čehija
Čehija:

2

Čehija:

7

Čehija:

9

Čehija:

4

22
Dānija
Dānija:

1

Dānija:

4

Dānija:

3

Dānija:

2

Dānija:

1

Dānija:

2

13
Francija
Francija:

29

Francija:

14

Francija:

6

Francija:

14

Francija:

5

Francija:

1

Francija:

3

72
Grieķija
Grieķija:

8

Grieķija:

8

Grieķija:

1

Grieķija:

3

Grieķija:

2

22
Igaunija
Igaunija:

1

Igaunija:

1

Igaunija:

3

Igaunija:

1

6
Īrija
Īrija:

4

Īrija:

3

Īrija:

4

Īrija:

1

12
Itālija
Itālija:

35

Itālija:

21

Itālija:

7

Itālija:

9

72
Kipra
Kipra:

2

Kipra:

2

Kipra:

2

6
Latvija
Latvija:

3

Latvija:

1

Latvija:

1

Latvija:

1

Latvija:

1

Latvija:

1

8
Lietuva
Lietuva:

4

Lietuva:

3

Lietuva:

2

Lietuva:

1

Lietuva:

2

12
Luksemburga
Luksemburga:

3

Luksemburga:

1

Luksemburga:

1

Luksemburga:

1

6
Malta
Malta:

2

Malta:

3

5
Nīderlande
Nīderlande:

5

Nīderlande:

3

Nīderlande:

6

Nīderlande:

3

Nīderlande:

1

Nīderlande:

2

Nīderlande:

1

Nīderlande:

4

25
Polija
Polija:

28

Polija:

7

Polija:

15

50
Portugāle
Portugāle:

10

Portugāle:

7

Portugāle:

5

22
Rumānija
Rumānija:

14

Rumānija:

11

Rumānija:

5

Rumānija:

3

33
Slovākija
Slovākija:

6

Slovākija:

5

Slovākija:

1

Slovākija:

1

13
Slovēnija
Slovēnija:

3

Slovēnija:

2

Slovēnija:

2

7
Somija
Somija:

4

Somija:

2

Somija:

4

Somija:

2

Somija:

1

13
Spānija
Spānija:

23

Spānija:

21

Spānija:

2

Spānija:

2

Spānija:

1

Spānija:

1

50
Ungārija
Ungārija:

14

Ungārija:

4

Ungārija:

1

Ungārija:

3

22
Vācija
Vācija:

42

Vācija:

23

Vācija:

12

Vācija:

14

Vācija:

8

99
Zviedrija
Zviedrija:

5

Zviedrija:

5

Zviedrija:

4

Zviedrija:

3

Zviedrija:

1

18
Eiropas Savienība
Eiropas Savienība:

265

Eiropas Savienība:

184

Eiropas Savienība:

84

Eiropas Savienība:

55

Eiropas Savienība:

54

Eiropas Savienība:

35

Eiropas Savienība:

32

Eiropas Savienība:

27

736
Politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts
ETP
S&D
ALDE
Verts/ALE
EKR
GUE/NGL
EFD
NI
Vietas kopā
Apvienotā Karaliste UK 13 11 5 25 1 13 4 72
Austrija AT 6 4 2 5 17
Beļģija BE 5 5 5 4 1 2 22
Bulgārija BG 6 4 5 2 17
Čehija CZ 2 7 9 4 22
Dānija DK 1 4 3 2 1 2 13
Francija FR 29 14 6 14 5 1 3 72
Grieķija EL 8 8 1 3 2 22
Igaunija EE 1 1 3 1 6
Īrija IE 4 3 4 1 12
Itālija IT 35 21 7 9 72
Kipra CY 2 2 2 6
Latvija LV 3 1 1 1 1 1 8
Lietuva LT 4 3 2 1 2 12
Luksemburga LU 3 1 1 1 6
Malta MT 2 3 5
Nīderlande NL 5 3 6 3 1 2 1 4 25
Polija PL 28 7 15 50
Portugāle PT 10 7 5 22
Rumānija RO 14 11 5 3 33
Slovākija SK 6 5 1 1 13
Slovēnija SI 3 2 2 7
Somija FI 4 2 4 2 1 13
Spānija ES 23 21 2 2 1 1 50
Ungārija HU 14 4 1 3 22
Vācija DE 42 23 12 14 8 99
Zviedrija SE 5 5 4 3 1 18
Eiropas Savienība ES 265 184 84 55 54 35 32 27 736

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

Vietas politisko grupu un valstu dalījumā - 2009.-2014.
Konstitutīvā sesija

Atlasīto politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietas kopā

Avots: Eiropas Parlaments