Počet kresiel podľa politických skupín a krajín - 2009 - 2014
Ustanovujúca schôdza

Krajina Počet kresiel
Belgicko
Belgicko:

5

Belgicko:

5

Belgicko:

5

Belgicko:

4

Belgicko:

1

Belgicko:

2

22
Bulharsko
Bulharsko:

6

Bulharsko:

4

Bulharsko:

5

Bulharsko:

2

17
Cyprus
Cyprus:

2

Cyprus:

2

Cyprus:

2

6
Česko
Česko:

2

Česko:

7

Česko:

9

Česko:

4

22
Dánsko
Dánsko:

1

Dánsko:

4

Dánsko:

3

Dánsko:

2

Dánsko:

1

Dánsko:

2

13
Estónsko
Estónsko:

1

Estónsko:

1

Estónsko:

3

Estónsko:

1

6
Fínsko
Fínsko:

4

Fínsko:

2

Fínsko:

4

Fínsko:

2

Fínsko:

1

13
Francúzsko
Francúzsko:

29

Francúzsko:

14

Francúzsko:

6

Francúzsko:

14

Francúzsko:

5

Francúzsko:

1

Francúzsko:

3

72
Grécko
Grécko:

8

Grécko:

8

Grécko:

1

Grécko:

3

Grécko:

2

22
Holandsko
Holandsko:

5

Holandsko:

3

Holandsko:

6

Holandsko:

3

Holandsko:

1

Holandsko:

2

Holandsko:

1

Holandsko:

4

25
Írsko
Írsko:

4

Írsko:

3

Írsko:

4

Írsko:

1

12
Litva
Litva:

4

Litva:

3

Litva:

2

Litva:

1

Litva:

2

12
Lotyšsko
Lotyšsko:

3

Lotyšsko:

1

Lotyšsko:

1

Lotyšsko:

1

Lotyšsko:

1

Lotyšsko:

1

8
Luxembursko
Luxembursko:

3

Luxembursko:

1

Luxembursko:

1

Luxembursko:

1

6
Maďarsko
Maďarsko:

14

Maďarsko:

4

Maďarsko:

1

Maďarsko:

3

22
Malta
Malta:

2

Malta:

3

5
Nemecko
Nemecko:

42

Nemecko:

23

Nemecko:

12

Nemecko:

14

Nemecko:

8

99
Poľsko
Poľsko:

28

Poľsko:

7

Poľsko:

15

50
Portugalsko
Portugalsko:

10

Portugalsko:

7

Portugalsko:

5

22
Rakúsko
Rakúsko:

6

Rakúsko:

4

Rakúsko:

2

Rakúsko:

5

17
Rumunsko
Rumunsko:

14

Rumunsko:

11

Rumunsko:

5

Rumunsko:

3

33
Slovensko
Slovensko:

6

Slovensko:

5

Slovensko:

1

Slovensko:

1

13
Slovinsko
Slovinsko:

3

Slovinsko:

2

Slovinsko:

2

7
Spojené kráľovstvo
Spojené kráľovstvo:

13

Spojené kráľovstvo:

11

Spojené kráľovstvo:

5

Spojené kráľovstvo:

25

Spojené kráľovstvo:

1

Spojené kráľovstvo:

13

Spojené kráľovstvo:

4

72
Španielsko
Španielsko:

23

Španielsko:

21

Španielsko:

2

Španielsko:

2

Španielsko:

1

Španielsko:

1

50
Švédsko
Švédsko:

5

Švédsko:

5

Švédsko:

4

Švédsko:

3

Švédsko:

1

18
Taliansko
Taliansko:

35

Taliansko:

21

Taliansko:

7

Taliansko:

9

72
Európska únia
Európska únia:

265

Európska únia:

184

Európska únia:

84

Európska únia:

55

Európska únia:

54

Európska únia:

35

Európska únia:

32

Európska únia:

27

736
Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina
EĽS
S&D
ALDE
Verts/ALE
EKR
GUE/NGL
EFD
NI
Celkový počet kresiel
Belgicko BE 5 5 5 4 1 2 22
Bulharsko BG 6 4 5 2 17
Cyprus CY 2 2 2 6
Česko CZ 2 7 9 4 22
Dánsko DK 1 4 3 2 1 2 13
Estónsko EE 1 1 3 1 6
Fínsko FI 4 2 4 2 1 13
Francúzsko FR 29 14 6 14 5 1 3 72
Grécko EL 8 8 1 3 2 22
Holandsko NL 5 3 6 3 1 2 1 4 25
Írsko IE 4 3 4 1 12
Litva LT 4 3 2 1 2 12
Lotyšsko LV 3 1 1 1 1 1 8
Luxembursko LU 3 1 1 1 6
Maďarsko HU 14 4 1 3 22
Malta MT 2 3 5
Nemecko DE 42 23 12 14 8 99
Poľsko PL 28 7 15 50
Portugalsko PT 10 7 5 22
Rakúsko AT 6 4 2 5 17
Rumunsko RO 14 11 5 3 33
Slovensko SK 6 5 1 1 13
Slovinsko SI 3 2 2 7
Spojené kráľovstvo UK 13 11 5 25 1 13 4 72
Španielsko ES 23 21 2 2 1 1 50
Švédsko SE 5 5 4 3 1 18
Taliansko IT 35 21 7 9 72
Európska únia 265 184 84 55 54 35 32 27 736

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín a krajín - 2009 - 2014
Ustanovujúca schôdza

Rozdelenie vybranej politickej skupiny v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Celkový počet kresiel

Zdroj: Európsky parlament