Места по политически групи и държави - 1994-1999 r.
Учредително заседание

Държава Брой места
Белгия
Белгия:

6

Белгия:

7

Белгия:

6

Белгия:

2

Белгия:

1

Белгия:

3

25
Германия
Германия:

40

Германия:

47

Германия:

12

99
Гърция
Гърция:

10

Гърция:

9

Гърция:

4

Гърция:

2

25
Дания
Дания:

3

Дания:

3

Дания:

5

Дания:

1

Дания:

4

16
Ирландия
Ирландия:

1

Ирландия:

4

Ирландия:

1

Ирландия:

7

Ирландия:

2

15
Испания
Испания:

22

Испания:

30

Испания:

2

Испания:

9

Испания:

1

64
Италия
Италия:

18

Италия:

12

Италия:

7

Италия:

5

Италия:

27

Италия:

4

Италия:

2

Италия:

12

87
Люксембург
Люксембург:

2

Люксембург:

2

Люксембург:

1

Люксембург:

1

6
Нидерландия
Нидерландия:

8

Нидерландия:

10

Нидерландия:

10

Нидерландия:

1

Нидерландия:

2

31
Обединено кралство
Обединено кралство:

63

Обединено кралство:

19

Обединено кралство:

2

Обединено кралство:

2

Обединено кралство:

1

87
Португалия
Португалия:

10

Португалия:

9

Португалия:

3

Португалия:

3

25
Франция
Франция:

15

Франция:

13

Франция:

1

Франция:

7

Франция:

14

Франция:

13

Франция:

13

Франция:

11

87
Европейски съюз
Европейски съюз:

198

Европейски съюз:

156

Европейски съюз:

44

Европейски съюз:

28

Европейски съюз:

27

Европейски съюз:

26

Европейски съюз:

23

Европейски съюз:

19

Европейски съюз:

19

Европейски съюз:

27

567
Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава
PSE
PPE
ELDR
GUE
FE
RDE
V
ARE
EDN
НЧ
Общо места
Белгия BE 6 7 6 2 1 3 25
Германия DE 40 47 12 99
Гърция EL 10 9 4 2 25
Дания DK 3 3 5 1 4 16
Ирландия IE 1 4 1 7 2 15
Испания ES 22 30 2 9 1 64
Италия IT 18 12 7 5 27 4 2 12 87
Люксембург LU 2 2 1 1 6
Нидерландия NL 8 10 10 1 2 31
Обединено кралство UK 63 19 2 2 1 87
Португалия PT 10 9 3 3 25
Франция FR 15 13 1 7 14 13 13 11 87
Европейски съюз ЕС 198 156 44 28 27 26 23 19 19 27 567

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Места по политически групи и държави - 1994-1999 r.
Учредително заседание

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места

Източник: Европейски парламент