Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα - 1994-1999
Σύνοδος συγκρότησης του Κοινοβουλίου σε σώμα

Χώρα Αριθμός εδρών
Βέλγιο
Βέλγιο:

6

Βέλγιο:

7

Βέλγιο:

6

Βέλγιο:

2

Βέλγιο:

1

Βέλγιο:

3

25
Γαλλία
Γαλλία:

15

Γαλλία:

13

Γαλλία:

1

Γαλλία:

7

Γαλλία:

14

Γαλλία:

13

Γαλλία:

13

Γαλλία:

11

87
Γερμανία
Γερμανία:

40

Γερμανία:

47

Γερμανία:

12

99
Δανία
Δανία:

3

Δανία:

3

Δανία:

5

Δανία:

1

Δανία:

4

16
Ελλάδα
Ελλάδα:

10

Ελλάδα:

9

Ελλάδα:

4

Ελλάδα:

2

25
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένο Βασίλειο:

63

Ηνωμένο Βασίλειο:

19

Ηνωμένο Βασίλειο:

2

Ηνωμένο Βασίλειο:

2

Ηνωμένο Βασίλειο:

1

87
Ιρλανδία
Ιρλανδία:

1

Ιρλανδία:

4

Ιρλανδία:

1

Ιρλανδία:

7

Ιρλανδία:

2

15
Ισπανία
Ισπανία:

22

Ισπανία:

30

Ισπανία:

2

Ισπανία:

9

Ισπανία:

1

64
Ιταλία
Ιταλία:

18

Ιταλία:

12

Ιταλία:

7

Ιταλία:

5

Ιταλία:

27

Ιταλία:

4

Ιταλία:

2

Ιταλία:

12

87
Λουξεμβούργο
Λουξεμβούργο:

2

Λουξεμβούργο:

2

Λουξεμβούργο:

1

Λουξεμβούργο:

1

6
Ολλανδία
Ολλανδία:

8

Ολλανδία:

10

Ολλανδία:

10

Ολλανδία:

1

Ολλανδία:

2

31
Πορτογαλία
Πορτογαλία:

10

Πορτογαλία:

9

Πορτογαλία:

3

Πορτογαλία:

3

25
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Ένωση:

198

Ευρωπαϊκή Ένωση:

156

Ευρωπαϊκή Ένωση:

44

Ευρωπαϊκή Ένωση:

28

Ευρωπαϊκή Ένωση:

27

Ευρωπαϊκή Ένωση:

26

Ευρωπαϊκή Ένωση:

23

Ευρωπαϊκή Ένωση:

19

Ευρωπαϊκή Ένωση:

19

Ευρωπαϊκή Ένωση:

27

567
Κατανομή των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα
PSE
PPE
ELDR
GUE
FE
RDE
V
ARE
EDN
NI
Σύνολο εδρών
Βέλγιο BE 6 7 6 2 1 3 25
Γαλλία FR 15 13 1 7 14 13 13 11 87
Γερμανία DE 40 47 12 99
Δανία DK 3 3 5 1 4 16
Ελλάδα EL 10 9 4 2 25
Ηνωμένο Βασίλειο UK 63 19 2 2 1 87
Ιρλανδία IE 1 4 1 7 2 15
Ισπανία ES 22 30 2 9 1 64
Ιταλία IT 18 12 7 5 27 4 2 12 87
Λουξεμβούργο LU 2 2 1 1 6
Ολλανδία NL 8 10 10 1 2 31
Πορτογαλία PT 10 9 3 3 25
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΕ 198 156 44 28 27 26 23 19 19 27 567

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 23 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα - 1994-1999
Σύνοδος συγκρότησης του Κοινοβουλίου σε σώμα

Κατανομή της επιλεγμένης πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Σύνολο εδρών

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο