Vietas politisko grupu un valstu dalījumā - 1994.-1999.
Konstitutīvā sesija

Valsts Vietu skaits
Apvienotā Karaliste
Apvienotā Karaliste:

63

Apvienotā Karaliste:

19

Apvienotā Karaliste:

2

Apvienotā Karaliste:

2

Apvienotā Karaliste:

1

87
Beļģija
Beļģija:

6

Beļģija:

7

Beļģija:

6

Beļģija:

2

Beļģija:

1

Beļģija:

3

25
Dānija
Dānija:

3

Dānija:

3

Dānija:

5

Dānija:

1

Dānija:

4

16
Francija
Francija:

15

Francija:

13

Francija:

1

Francija:

7

Francija:

14

Francija:

13

Francija:

13

Francija:

11

87
Grieķija
Grieķija:

10

Grieķija:

9

Grieķija:

4

Grieķija:

2

25
Īrija
Īrija:

1

Īrija:

4

Īrija:

1

Īrija:

7

Īrija:

2

15
Itālija
Itālija:

18

Itālija:

12

Itālija:

7

Itālija:

5

Itālija:

27

Itālija:

4

Itālija:

2

Itālija:

12

87
Luksemburga
Luksemburga:

2

Luksemburga:

2

Luksemburga:

1

Luksemburga:

1

6
Nīderlande
Nīderlande:

8

Nīderlande:

10

Nīderlande:

10

Nīderlande:

1

Nīderlande:

2

31
Portugāle
Portugāle:

10

Portugāle:

9

Portugāle:

3

Portugāle:

3

25
Spānija
Spānija:

22

Spānija:

30

Spānija:

2

Spānija:

9

Spānija:

1

64
Vācija
Vācija:

40

Vācija:

47

Vācija:

12

99
Eiropas Savienība
Eiropas Savienība:

198

Eiropas Savienība:

156

Eiropas Savienība:

44

Eiropas Savienība:

28

Eiropas Savienība:

27

Eiropas Savienība:

26

Eiropas Savienība:

23

Eiropas Savienība:

19

Eiropas Savienība:

19

Eiropas Savienība:

27

567
Politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts
PSE
PPE
ELDR
GUE
FE
RDE
V
ARE
EDN
NI
Vietas kopā
Apvienotā Karaliste UK 63 19 2 2 1 87
Beļģija BE 6 7 6 2 1 3 25
Dānija DK 3 3 5 1 4 16
Francija FR 15 13 1 7 14 13 13 11 87
Grieķija EL 10 9 4 2 25
Īrija IE 1 4 1 7 2 15
Itālija IT 18 12 7 5 27 4 2 12 87
Luksemburga LU 2 2 1 1 6
Nīderlande NL 8 10 10 1 2 31
Portugāle PT 10 9 3 3 25
Spānija ES 22 30 2 9 1 64
Vācija DE 40 47 12 99
Eiropas Savienība ES 198 156 44 28 27 26 23 19 19 27 567

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

Vietas politisko grupu un valstu dalījumā - 1994.-1999.
Konstitutīvā sesija

Atlasīto politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietas kopā

Avots: Eiropas Parlaments